Skip navigation

Az izomfejlődés

Az elsődleges rostképződés idején a vázizomzat az embrionális mezodermából fejlődik ki. Az izomsejtekben zajlik az úgynevezett kontraktilis (összehúzódásra képes) fehérjék, vagyis az aktin, miozin, tropomiozin és az alfa-aktin szintézise. Az izomsejtekben alakulnak ki a kalcium tárolásáért felelős sarcoplazmatikus retikulumnak nevezett, és az akciós potenciál fenntartásához szükséges energiát biztosító T-tubulusoknak nevezett tubuláris rendszerek.

A másodlagos rostképződés idején először az izomrostok hosszának növekedése figyelhető meg, majd ezt követően a rostokon belül a miofibrillumok számának növekedése is megindul.

A harmadik szakaszban az izomrostok hosszának növekedése, és a miofibrillumok számának növekedése tovább tart, de jellemző, hogy ebben a szakaszban az úgynevezett szatellit sejtek további izomsejtekké való differenciálódása még a további izomfejlődést is lehetővé teszi. Ezek a szatellit sejtek általában nem osztódnak, inaktívak, de szükség esetén aktiválódhatnak és újabb izomrostokat hozhatnak létre. A felnőtt izomszövet ezen kívül multipotens őssejteket is tartalmazhat, amik ugyancsak alkalmas lehetnek újabb izomsejtek létrehozására.

Az izomfejlődést meghatározó gének az egyes izomcsoportok kialakulásában eltérő aktivitást mutatnak, vagyis izomspecifikus fejlődés-reguláció valósul meg. Az izomfejlődésben környezeti hatások is részt vesznek, amelyek közül a hypoxia (oxigén éhség) a legjelentősebb. Kedvezőtlen környezeti hatásokra az izomsejtek fejlődése leáll és zsírdepozició (zsírraktározás) következik be.

Az izom fehérjék teljes mennyiségének 50 %-a miofibrilláris fehérje, aminek 43%-át miozin, 22%-át pedig az aktin alkotja. Az izom fehérje mennyiségének másik 50 %-át a szarkoplazma alkotja, amely albuminokból miogénből, mioglobinból, mitokondriális fehérjékből, liposzómából, lizoszomából, és a szarkoplazmatikus retikulumból áll. Az izom fehérje szintézis és lebomlás szakadatlanul zajlik, melynek aránya az izomzat fehérjetartalmát határozza meg. A fehérjeszinté-zis enzimektől és hormonális hatásoktól függ (pajzsmirigy hormon, növekedési hormon, különböző hipofízis hormonok, IGF-1). Hatásukra az izomban lévő differenciálatlan szatellit sejtek aktiválásával újabb elsődleges izomnyalábokat lehet létrehozni. A fehérjeszintézist az androgén hormonok és a prosztaglandinok is elősegítik. A fehérjeszintézis a különböző genotipusokban kisebb, vagy nagyobb lehet.

Az izomfehérjék lebontása a kalcium függő proteolítikus enzimek aktivitásától függ. Hormonális hatások (glükokortikoidok) képesek az izomfehérjék lebontását elősegíteni. Az izomszövetben zsírszintézis és zsírlebontás is folyik, amelyet enzimek szabályoznak (koleszterin-észterek, trigli-ceridek, lipoprotein-lipáz, lecitin-koleszterin-acil transzferáz).
A fiúk és a lányok izomrendszeri növekedésének differenciálódása 10-14 éves korban kezdődik. A gyermek és felnőtt izomsejtje hasonló egymáshoz. A miofibrillum a harántcsíkolt izomszövet izomroston belüli összehúzódásra képes alapegysége. Két izomfehérje, az aktin és miozin alkotja, melyek az izomrostok hosszában felváltva követik egymást, és az izom összehúzódásakor egymásba csúsznak. Az izomnövekedést általában nem az izomrostok számának szaporodása okozza, hanem a hipertrófiája (megvastagodása). Az izomrostok átmérője az újszülött korban a legkisebb, hároméves korra 4-5-szörösére, hétéveseknél pedig 15-20-szorosára nő.

Az izomrostok típusait vizsgálók szerint 11-13 éves korban a gyors és a lassú rostok aránya megközelítően 60-40% a gyors rostok javára, fiúknál valamivel több a gyors rostok száma.

Az izomtömeg újszülöttnél a testtömeg 23%-a, 8 éves korban 24%-a, 15 éves korban 33%-a. 18 éves korban 44 %-a, felnőttnél pedig ez az arány 40-49%. Pubertás kortól a nemek között (hor-monális folyamatok hatására) differenciálódás indul meg, fiúknál 42%, lányoknál 36% az izom-tömeg - testtömeg arány.

Bővebben: http://phd.szote.u-szeged.hu/Multidiszciplinaris_DI/Tezisek_HU/2007/tezisek_hu_Gorbe_Aniko.pdf
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/80088/Fodor_Janos_ertekezes_po.pdf;jsessionid=D7A268E64F29479F6A5B7A39FA8DA5D2?sequence=6