Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

  1. Czédliné Bárkányi Éva (2011): Pedagógiai értékelés 4-21.o.
  2. http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/about.php 2014.03.25.
  3. Makszin Imre (2012): A testnevelés elmélete és módszertana, Dialóg Campus Kiadó Bp., Pécs. 262-279. old.
  4. http://hungarofit.hu/ 2014.03.26.
  5. http://www.youtube.com/watch?v=8GOc7aWZnKE 2014.03.25.
  6. http://tf.hu/hallgatoink/intezetek-tanszekek/testneveles-elmelet-es-pedagogia-tanszek/kutatasi-temak/motoros-tesztek-eurofit/ 2014.03.26.
  7. http://diaksport.eu/orszagos-iskolai-fittseg-meresi-kutatas 2014.03.26.