Skip navigation

Az életszakaszok jelentősége a testnevelésben

Az életszakaszok olyan fázisok az egyén fejlődésében, amelyekben mennyiségi és minőségi vál-tozásokat egyaránt eredményeznek. Minden szervezet egyéni módon, tempóban és mértékben fejlődik, ezért a naptári és a biológiai életkort mindig együttesen kell értékelni. A naptári életkor a megszületéstől az aktuális időpontig eltelt idő, a biológiai életkor pedig a testi fejlettség szintje, a nemi érettség foka és a csontosodási folyamat állapota. Amennyiben a naptári életkorhoz képest a biológiai életkor 1-2 évvel előbbre jár akcelerációról, ha pedig lemarad, akkor retardációról beszélünk. Az iskolaszerkezethez igazodó felosztás mellett tehát figyelembe kell venni az antro-pológiai, élettani és lélektani fejlődés egyéni sajátosságait is.

Az életkori felosztáskor a fentieken kívül figyelembe kell vennünk az edzésterhelés és az iskolai terhelés kapcsolatát, valamint a sportképességek fejlesztésének, és a versenyterhelés intenzív szakaszának kezdő időpontját is, ami - ugyan sportáganként eltérő, de - átlagosan 14 éves kortól kezdődik. Az egyes életkorok sportpedagógiai szempontú fejlesztési sajátosságai a fiatalabb kor-osztályoknál közvetlenül kapcsolódnak a mozgásfejlődéshez is.