Skip navigation

Motorikus képességtesztek

Segítséget jelenthetnek a tanulók, sportolók felkészítésében aktuális edzettségi szintjükről, adott képességük fejlettségi szintjéről és segítheti a jó képességű gyerekek sportágválasztásában. Azonban csupán a megfelelő testalkat, az ideális testösszetétel vagy a jó vitálkapacitás önmagában nem elegendő a kimagasló eredmények eléréséhez. - bár kétségtelenül megfelelő kiindulópontot jelent a testnevelő, edző számára. A motorikus képességek szintje, a jól elsajátított technika, a jól megválasztott étrend, az egészséges életmód, valamint a pszichikai felkészültség és az aktuális egészségi állapot egyaránt meghatározója lesz a teljesítménynek. A motorikus teljesítmé-nyeket ugyan alapvetően határozza meg az egyén testi felépítése, de edzéssel a többségük igen jól fejleszthető, így ezeknek a képességeknek a fejlődését érdemes időről időre tesztelnünk.

A fittséget vizsgálhatjuk egyszerűbb és összetettebb motorikus próbákkal, amelyek a vázizom maximális erejét, erő-állóképességét, vagy az ízületi hajlékonyságot mérik, de léteznek tesztek tulajdonképpen minden koordinációs és kondicionális képesség vizsgálatára, és különböző sportágspecifikus tesztek is.

A fittség mérésére több tesztrendszert is kidolgoztak szakemberek, amelyek többféle, a fittség különböző dimenzióit mérő teszteket tartalmaznak. Hazánkban a legismertebb tesztrendszerek közé tartozik az Eurofit és a Hungarofit tesztrendszer. A 2014/2015-ös tanévtől kezdődően minden iskola számára kötelező a mérés és adatszolgáltatás a Netfit rendszer keretében történik.

Az egyik alkalmazott vizsgálati módszer az általános fizikai teherbíró képesség műszerek nélküli méréséhez a „Mini Hungarofit" teszt.

 • A „Mini Hungarofit" tesztrendszer méri, értékeli és minősíti a törvény által előírt, adatszolgáltatási kötelezettséget jelentő, egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket: (Fehér Györgyné Mérey Ildikó)
 • az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratorikus rendszer állóképességének legjobb mérőszáma,
 • azon izomcsoportok erejét, amelyeket a mindennapi tevékenységünk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége pl. a tartási rendellenességek leggyakoribb okozói.
 • Kiegészítő mérésként módszert kínál:
 • Optimális testtömeget, illetve az attól való eltérés mértékének meghatározásához,
 • Bemutatja az aerob állóképesség területén elért teljesítmény és a próba megkezdése előtt és elvégzése után mért pulzusértékek értelmezését.
 • A 1+4 motorikus próba
 • Helyből távolugrás (cm)
 • Hasonfekvésből törzsemelés folyamatosan (4 percig/db)
 • Hanyattfekvésből felülés folyamatosan (4 percig/db)
 • Fekvőtámaszban karhajlítás folyamatosan kifáradásig (db)
 • 2000 m síkfutás (idő)

A minősítési rendszer kategóriái:

0- 20,5 pont IGEN GYENGE
21- 40,5 pont GYENGE
41- 60,5 pont KIFOGÁSOLHATÓ
61- 80,5 pont KÖZEPES
81 - 100,5 pont
101- 120,5 pont KIVÁLÓ
121-140,0 pont EXTRA

Az egyes minősítő kategóriákat értelmezése

Igen gyenge
0-20.5pont

Gyenge fizikai állapota miatt gyakran rossz a közérzete. A mindennapi tevékenységétől rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Munkavégzése közben nehezen tud tartósan odafigyelni, koncentrálni. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly, hosszantartó feladat elé állítják.

Gyenge
21-40.5 pont

A mindennapi tevékenységétől, fizikai-szellemi munkavégzésétől még estére általában elfárad. Igen gyakori, hogy nem tudja kipihenni magát egyik napról a másikra. Sok esetben már reggel is fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát.

Kifogásolható
41-60.5 pont

A rendszeres mindennapi tevékenységétől, estére ugyan még elfárad, de reggel általában kipihenten ébred. A megszokottnál több fizikai-szellemi munka, azonban még erősen igénybe veszi. Ha tartósan (több nap, hét) többletmunkát vállal, csak nagy erőfeszítés mellett tudja megfelelő haté-konysággal végezni.

Közepes
61-80.5 pont

A közepes szint elérése azt jelzi, hogy az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elérte azt a szintet, amely (az eddigi tapasztalataink szerint) a legtöbb foglakozási ágban már elegendő ahhoz, hogy mindennapi tevékenységét, esetenként az időszakos túlmunkát maradéktalanul elvégezhesse. Ahhoz azonban, hogy az egészséges létezése kiegyensúlyozott maradjon, ("legalább" az eddig megszokott időtartam és intenzitás mellett) a továbbiakban is törekednie kell arra, hogy a rendszeres testedzés életvitele szerves része maradjon. Ha az időszakos többletmunka, vagy egyéb okok miatt a közérzetében tartós romlást érez, ajánlatos megnézni, (egy újabb fittség méréssel) hogy összefüggésben hozható-e a fizikai állapotában bekövetkezett esetleges romlással? Vannak olyan egyének, akiknek rendszeres testedzés nélkül is sikerül ezt a szintet elérni és megtartani, mert kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságokat örököltek, szívós, egészséges, hosszú életű szülők, nagyszülők) és egészségi állapotukat nem rom-bolják egy vagy több káros szenvedéllyel. Ezt a szintet heti 2-3 óra, az életkornak megfelelő op-timális idejű és intenzitású testedzéssel szinte bárki elérheti. Mindenki célja és saját érdeke kell legyen, ezen szint elérése és folyamatos megtartása.


81-100.5 pont

Ezt a szintet általában azok érik el, akik több éven át, valamilyen sportágban - alacsonyabb szintű szakosztályban - amatőr szinten versenyeznek, és heti két-három alkalommal rendszeresen edzenek. Ha valaki már gyermekkorában eldönti, hogy élsportoló szeretne lenni, legjobb, ha szakember irányításával, az életkori sajátosságok figyelembe vételével, minél fiatalabb életkorban hozzákezd az általános fizikai teherbíró-képességének az adott sportághoz "szükséges", vagy " kell" értékig fejlesztéséhez.

Kiváló
101-120.5 pont

A kiváló szint eléréséhez, heti négy-öt edzés csak akkor elegendő, ha örökletes tényezőként kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságok is jelen vannak.

Extra
121-140 pont

Aki ezt szintet eléri, az fizikailag kiválóan terhelhető. Ez a szint szinte valamennyi élsportolónak elegendő ahhoz, hogy a kiválasztott sportágra jellemző speciális kondicionális képességeket a "kell értéknek" megfelelő szinten lehessen tartani.

Forrás: www.hungarofit.hu

A gyakorlatok bemutatásáról, a helyes végrehajtásról az alábbi videón tájékozódhat: http://www.youtube.com/watch?v=8GOc7aWZnKE

Az Eurofit tesztről röviden:

A mérést mindig az egyensúlyozás teszttel kell kezdeni, és az állóképességi teszttel kell befejezni. A többi teszt sorrendjére nincs előírás.
Az egyes tesztek leírása:

Egyensúlyozás (flamingó teszt): 50 cm hosszú, 4 cm magas és 3 cm széles „gerendán" (alátámasztása 15 cm hosszú és 2 cm széles) 1 perc tiszta időn át kell egy lábon egyensúlyozni a gerenda hossztengelyén. A bal vagy jobb láb kiválasztása tetszőleges, a másik lábat be kell hajlítani és azonos oldali kézzel a lábfejet meg kell fogni („álljon úgy, mint egy flamingó"), a másik kar egyensúlyozáshoz használható. A próbázó a szabályos testhelyzet felvételéig a mérőszemély karjába kapaszkodhat, és amikor elengedi, akkor indul a stopper. Minden esetben, amikor a próbázó elveszíti egyensúlyát - kezével elengedi a lábát vagy bármelyik testrésze a talajjal érintkezik -, megszakad a teszt, majd a szabályos testhelyzet felvétele után folytatódik, amíg az 1 perc tiszta idő letelik. A méréshez megfelelő stopperóra szükséges. Értékelés: 1 perc alatt az egyensúlyvesz-tések száma (db).

Lapérintés (tapping): állítható magasságú asztalra vagy ugrószekrényre két, 20 cm átmérőjű kört kell felrajzolni krétával vagy filccel. A körök középpontja egymástól 80 cm távolságra fekszik, a két kör közötti középpontot meg kell jelölni (az eredeti leírás szerint 10x20 cm téglalappal). A próbázó kis terpeszben, kényelmesen helyezkedjen el, kevésbé ügyes kezét tegye a két kör közé középre, kb. a has magasságában, másik kezét pedig az azonos oldali körbe. „Kész, rajt!" jelzésre indulva a lehető leggyorsabban 25-ször kell mindkét kört váltakozva megérinteni, oda-vissza. A középen elhelyezett kéz nem mozdítható el. Az érintéseket (ciklusokat, azaz 1 oda-vissza érintést) hangosan számolja a mérőszemély. A próbázó a tesztet kipróbálhatja, ezen felül két érvényes kísérlet tehető, a jobbik eredmény számít. A két kísérlet között pihenőidőt kell biztosítani. Értékelés: legalább tizedmásodperces pontossággal, másodpercben. (A mérés két kísérletvezetővel is megoldható, az egyik az időt méri, a másik számolja a lapérintéseket. A tesztelem az Eurofit legnehezebben mérhető része.)

Ülésben előrenyúlás: a méréshez tesztasztal vagy doboz készíthető - de tornapad segítségével is elvégezhető. Nyújtott ülésben a mérőeszközhöz támaszkodó lábakkal, kinyújtott térdekkel a lehető legmesszebb kell előrenyúlni mindkét karral. A mérőeszköz felső lapjának a talajtól mért távolságát (magasságát) 32 cm-re kell beállítani, és a felső lapnak legalább 15 cm hosszan kell kinyúlnia a támaszkodó lábak fölé. A felső lapot 50 cm hosszan centiméteres pontosságú skálával kell ellátni úgy, hogy a 15-ös érték a lábtámasszal pontosan egybeessen. Erre a skálára egy kis vonalzót kell elhelyezni, ezt tolja előre ujjaival a próbázó. A vonalzót nem szabad lökni, csak a lehető legmesszebbre kell előretolni. Két kísérlet közül a jobbik számít. Értékelés: 1 cm pontossággal, centiméterben. (A kísérletvezető a próbázó oldalánál elhelyezkedve tartsa meg a térdek nyújtott helyzetét. Ügyelni kell a mérőeszköz skálázására is, hiszen az a próbázó, aki a lábujjáig ér el, nem nulla, hanem 15 cm értéket ér el.)

Hanyatt fekvésből felülések (sit-up): a próbázó üljön le a talajra, kezeit kulcsolja össze a tarkóján, térdeit 90 fokos szögben hajlítsa, sarkát és talpát tartsa a talajon. Egy segítőtárs a próbázóval szemben ülve vagy guggolva rögzítse a lábakat a talajon. „Kész, rajt!" jelzésre 30 másodpercen át minél többször hanyatt kell feküdni (váll érinti a talajt), majd fel kell ülni, könyökkel megérintve a térdeket. A kísérletvezető az idő leteltét „állj", vagy „elég" szavakkal jelzi. A tesztet egyszer kell elvégezni. Értékelés: felülések száma, db.

Helyből távolugrás: egy vonal mögött kis, kényelmes terpeszből indítva, térdhajlítás és erőteljes karlendítés után a lehető legmesszebbre kell elugorni. Talajfogás után helyben kell maradni az „utolsó nyom" pontos lemérése miatt. Két kísérlet közül a jobbik eredmény számít. Ha a próbázó hátraesik, leül, vagy bármely más testrészével érinti a talajt, újabb kísérlet engedélyezhető. Értékelés: 1 cm pontossággal, centiméterben.

Kézi szorítóerő: állítható markolattal ellátott, hitelesített kézi dinamométert az ügyesebbik kézzel, az erőmérőt a testtől kissé eltartva a lehető legerősebben össze kell szorítani. Lényeges a markolat megfelelő beállítása a középső ujj felső ujjpercéhez igazítva (ami a legkényelmesebb). Lényeges még az eszköz kalibrálása és lenullázása, ez típusonként változó lehet. Vigyázat: egyes dinamométerek kilogrammban, mások newtonban mérik az erőkifejtést. Az eredményt newtonban (N) kérjük rögzíteni, a gyakorlatban 1kg=10 N átszámítás alkalmazható. Két kísérlet közül a jobbik eredmény számít. Értékelés: a dinamométer mérési pontossága szerint newtonban. Megjegyzés: megfelelő dinamométerrel, nagy valószínűséggel csak kevés iskola rendelkezik, ezért a kézi szorítóerő mérése kihagyható az Eurofitből.

Függés hajlított karral: egy kb. 2,5 cm átmérőjű vízszintes rúdon hajlított karú függést kell megtartani a lehető leghosszabb ideig. A rudat vállszélességben, felső madárfogással kell fogni. A próbázó álla a rúd felett legyen, de állát ne támassza fel a rúdra. A próbázót emeléssel kell segíteni a megfelelő testhelyzetbe. Stopper indítása: amikor a próbázó álla a rúd fölé kerül, és a segítő elengedi. Stopper megállítása: amikor a próbázó nem bírja tovább tartani az előírt helyzetet (szeme a rúd alá kerül). Egy kísérlet végezhető. Értékelés: tizedmásodperc pontossággal, másodpercben - az egész perc értékek átszámítandók. A méréshez többféle eszköz használható rúdként, de ügyelni kell a mérőhely biztonságára (a rúd rögzítése, magasság, a rúd eléréséhez használt pad vagy szék kezelése, leugráshoz szőnyeg stb.). Hazai viszonyok között jól felhasználható pl. a sok iskolában megtalálható KTK készlet. A tesztleírás szerint a próbázó előre-hátra lengését meg kell állítani, a próbázó biztatható, de a mérés alatt az eltelt időt ne mondják be.

10x5 m ingafutás: egymástól 5 m távolságban lévő párhuzamos vonalak között ötször kell oda-vissza futni a lehető leggyorsabban (egy ciklus, egy „kör" 2x5 m). A vonalakon mindkét lábbal át kell lépni, mindkét lábnak érintenie kell a talajt vonalon kívül is. Az eredeti tesztprotokoll szerint a vonalak hossza 1,2 m , végükön jelzéssel (kúp, gúla stb.). Nagyon lényeges a csúszásmentes padló, szükség esetén megfelelően rögzített szőnyeg is használható. Indítás: „Kész, rajt!" jelzésre. A megtett körök számát minden kör végén hangosan be kell mondani. Egy kísérlet végezhető. Értékelés: tizedmásodperc pontossággal, másodpercben. A próbázó figyelmét előre fel kell hívni a teljes gyorsaságú célba futásra az ötödik kör végén. Igen fontos a 180 fokos fordulók helyes végrehajtása is (erőteljes térdhajlítás, kitámasztás). A lábsérülések elkerülése érdekében megfelelő sportcipő használata elengedhetetlen. Szabálytalan a végrehajtás, ha a próbázó fordulónál nem érinti mindkét lábával a talajt a vonalon kívül. Ez esetben a végrehajtást meg kell szakítani, és teljes pihenő után újabb kísérlet tehető.

Állóképességi ingafutás (20 m progressive shuttle run): a próbázó egymástól 20 m távolságban lévő vonalak között halad oda-vissza, magnóról kapott búgó hangjelzés szerinti tempóban, fokozatosan gyorsulva. A teszt levezetéséhez speciális hangkazetta szükséges, ami számos helyen beszerezhető, szabadon másolható pl. http://www.hupe.hu/szerv/tanszekek/ti/ped/motoros.html#hanganyag

A próbázónak olyan gyorsan kell futnia, hogy az egyik hangot a 20 méteres táv egyik végén, a következő hangot pedig a táv másik végén hallja meg. A távok végén a vonalat érinteni kell, vagy egyik lábbal át kell lépni rajta. Egy-két méteren belüli pontosság elfogadható. A sebesség először nagyon lassú, de percenként fokozatosan növekszik. A próbázónak addig kell tartania a tempót, ameddig csak bírja. A teljesített távok számát kell feljegyezni, ami egyrészt a búgó hangjelzések után a magnóról is hallható, másrészt a kísérletvezetőnek is célszerű ezt a számot minden távnál hangosan megismételni. A teszt hossza tehát személyenként változó, mindenki addig fut, amed-dig bírja tartani a diktált tempót. A pályát egyértelműen kell kijelölni, pl. szigetelőszalag felragasztásával, végpontjain tömöttlabdákkal. A pálya két végén legalább 1 m szabad helyet kell hagyni. Minél szélesebb a pálya, annál több személy tesztelhető egyidejűleg, de személyenként kb. 1 m szélességgel kell számolni. Egy kísérlet végezhető. Értékelés: teljesített 20 méteres távok darab száma (db). (Tehát nem idő nem távolság, nem fokozatok száma!)

Összpontszám (sumscore): Az Eurofit eredetileg 0-20 fokozatú pontskála szerint értékel, amit minden tesztelemre külön számítanak ki. (A ponttáblázat szerkesztési alapelve a standardizált normális eloszlás, az egyes osztályok 0,25 standard szórásnyi terjedelmet ölelnek át. A táblázato-kat magas elemszámú felmérési adatok alapján alakítják ki. Így országos és helyi normák egyaránt kialakíthatók.) A tesztenkénti (itemenkénti) pontszámokat összeadva kapjuk a végeredményt.

Részletesebben olvashat a tesztről a forrásként használt anyagban:
http://tf.hu/hallgatoink/intezetek-tanszekek/testneveles-elmelet-es-pedagogia-tanszek/kutatasi-temak/motoros-tesztek-eurofit/

2014/2015. tanévtől már a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által - az amerikai Cooper Intézet segítségével - kifejlesztett Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) szerepel a magyarországi általános és középiskolákban a tanulók fittségének országosan egységes mérési módszereként. A NETFIT-et és a NETFIT-ben alkalmazott teszteket az alábbi videók mutatják be:

A NETFIT elméleti és módszertani alapjai

A NETFIT a gyakorlatban

A témával kapcsolatos kutatásokról, a tervezett NETFIT bevezetéséről az alábbi oldalon olvashat: http://diaksport.eu/orszagos-iskolai-fittseg-meresi-kutatas