Skip navigation

Foglakozás és óratervezés

A tanár, oktató legkonkrétabb folyamatos tervezési feladata, tanítási órán és sportfoglalkozáson elvégzendő feladatok metodikai menetének írásos rögzítése.

A tervezés folyamata:

  • a tanulói tevékenységre összpontosít
  • a didaktikai feladatok tartalommal való megtöltése pl.: Hogyan motiváljam a diákjaimat? vagy Milyen ismeretközlési módszereket alkalmazzak?
  • feladatok összeállítása
  • időbeosztás megtervezése

A tervezés-„eredménye" az óravázlat, vagy részletesebb esetén az óratervezet.

Óratervezet

A tanóra menetében megtervezett feladatok részletesebb kifejtését jelenti. Az egymásra épülő gyakorlatok, feladatokon túl rögzíti a konkrét feladat végrehajtásának módját, és amit közlök a tanulóval. Ha nem rendelkezik a kezdő testnevelő, oktató megfelelő szaknyelvi ismeretnyújtási tapasztalattal, ajánlott a feladatok konkrét szóban közlést is megtervezni, rögzíteni. A tanárjelöltek, tanítójelöltek gyakorlatuk kezdetén óratervezetet kell, hogy alkalmazzanak, amelyben, részletesen, szinte „szóról- szóra" megtervezik az órán történteket.

Óravázlat

Az óravázlat készítése az óra tudatos átgondolására irányul. Az óravázlat tartalmazza az adott tanítási óra konkrét, személyre szóló feladatait, tevékenységformáit, felhasználandó eszközeit, pontos időbeosztását. Az óravázlat elkészítése az 50-es, 60-as években kötelező volt, ma a tanár belátása és igénye szerint ajánlott, de mindenképpen célszerű. Az óravázlat tartalma és részletessége függ a pedagógus személyiségétől és szakmai tapasztalatainak mennyiségétől és minőségétől is. Egyetlen igény az óravázlattal szemben az, hogy rendezett, áttekinthető és így használható legyen.

Az óravázlat bármilyen precíz megtervezése sem jelentheti azonban azt, hogy ahhoz az óra levezetése során mereven ragaszkodni kell, sőt a pedagógiai helyzet ismeretében olykor kívánatos lehet az attól való eltérés is. A tanulók előzetes tudásának hiányában, vagy a feltételezettnél nagyobb felkészültsége esetén ugyanis mindenképpen változtatnunk kell a feldolgozás tervezett módján és az időbeosztáson. Ez nem tekintendő a tanár részéről improvizációnak, csak a pedagógiai helyzethez való alkalmazkodásnak. Az óravázlathoz való szigorú ragaszkodás ilyenkor a pedagógiai hatásfokot károsan befolyásolja.

Az óratervezet/óravázlat készítése:

A fejrész szerkezete:

A tanító tanár neve:
A tanítás helye:
A tanítás ideje:
Osztály:
Létszám: fő fiú lány
Az óra anyaga:
Az óra feladatai:

oktatási:
képzési:
nevelési:

Az óra típusa:
Szükséges szerek, eszközök:

Óratervezet esetén: 4 részes táblázatot alkalmazunk

Idő
Órarész
Az óra anyaga Módszeres eljárás Módszer, megjegy-zés
       

Óravázlat esetén: 3 részes táblázatot készítünk:

Idő
Órarész
Az óra anyaga Módszerek