Skip navigation

A gyermekek és serdülők korcsoportjainak sajátosságai

A sport szemszögéből két fiatal életkori szakaszt szokás elkülöníteni: a gyermekkort (6-14 éves életkort) és az ifjúsági kort (14-18 éves életkort). Ez a felosztás az iskolaszerkezetnek és a kialakult gyakorlatnak is megfelel, hiszen az általános iskolai tanulmányok általában 14 évesen érnek véget, 18 évesen pedig a hagyományos középiskolai oktatás fejeződik be. A gyermek- és serdülőkorúak tanításával, edzésével foglalkozó pedagógusok számára az egyes korcsoportokon belül az anatómiai, élettani, és pszichológiai folyamatok megismertetésének kiemelt jelentősége van.

A korcsoportokat tovább lehet bontani kisiskoláskorúakra (6-10 éves életkor), prepubertás (10-14 éves életkor) és pubertás (14-18 éves életkor) korúakra. Fontos kijelenteni, hogy a gyermek- és ifjúsági korúak testnevelésére, illetőleg sportbeli felkészítésére nemcsak az edzés- és versenyprogramok szolgálnak, hanem mindenekelőtt olyan pedagógiai módszerek, amelyek a gyermekek testi-lelki sajátosságainak megfelelnek, és azokat figyelembe veszik. Nem szabad alkalmazni a testnevelési órákon, vagy az edzéseken a gyermekkori tulajdonságokat figyelmen kívül hagyó fizikai, és pszichikai terheléseket, az egyoldalú, megalapozatlan versenyszerű edzéseket, a tűrőképességet meghaladó, feleslegesen megerőltető gyakori versenyeztetést, vagyis a gyermekek testi-lelki fejlődésének, nyugalmának megzavarását, a gyermek érdeklődési körének beszűkítését, iskolai, tanulmányi tevékenységének háttérbe szorítását okozó eljárásokat.

Gyermekkorban a testfelépítésben, a szervrendszerekben, a motoros, a kognitív és a pszichoszociális jellemzőkben széleskörű, jól felismerhető változások jönnek létre. Az egyén kifejlődése a szomatikus, pszichikai és a szociális hatások egymást kölcsönösen befolyásoló interaktív folyamatainak eredménye, amelyben a genetikus meghatározottság mellett a környezeti hatások játszanak szerepet. Az esetleges kedvezőtlen hatások a fiatalok fejlődésében sokszor jóvátehetetlen torzulásokat, fizikai, pszichikai zavarokat okoznak. Hangsúlyoznunk kell tehát a testnevelés és sport területén is a szülők, pedagógusok és edzők együttes morális felelősségét a felnőtté válás bonyolult folyamatában.

Az optimális fejlődést csakis a szülők, gondozók, nevelők és pedagógusok összehangolt, egymást segítő és kiegészítő munkája biztosítja. Tudnunk kell, hogy a gyermekek bizonyos határok között ugyan, de mindig a rájuk jellemző egyéni ütemben fejlődnek, az átlagnál lassabban vagy gyorsabban, esetleg a populáció 5%-ában akár jelentősen megkésve is.

Bővebben: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/letkori_sajtossgok_s_fejldsi_szakaszok.html