Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

  1. Gyetvai György- Kecskemétiné Petri Adrien (2004): Testkultúra elméleti- és kutatás módszertani alapismeretek Főiskolai Jegyzet. JGYTF. Szeged
  2. Király Tibor (2001): A testnevelés tanítás módszertana tanítók részére Dialóg Campus, Bp. - Pécs 15-18. oldal
  3. Báthori Béla (1991): A testnevelés elmélete és módszertana Sport, Budapest
  4. Makszin Imre (2012): A testnevelés elmélete és módszertana: Dialóg Campus, Bp.- Pécs, 112-113. o.