Skip navigation

Tervezés a testnevelésben, törvényi háttér

Mint minden tantárgy oktatásához, így a testneveléséhez is nagyon fontos, hogy a leendő peda-gógusok ismerjék meg az iskolai testnevelést és sportot szabályozó dokumentumokat. Az utóbbi évek igen sok változást hoztak ezen a téren. 2011 decemberében elfogadták a 2011. évi CXC. törvényt a nemzeti köznevelésről. (Magyar Közlöny 2011.évi 162.szám). Ezt követte a törvény szellemének megfelelő Nemzeti Alaptanterv 2012.(110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról melléklete) kiadása (4. ábra).

4. ábra: A tantervi szabályozás szintjei. (ofi.hu)

Nat

A fejlesztési, valamint a minimális tartalmi követelményeket meghatározó központi alaptanterv.

Kerettantervek

Részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv.

Helyi tantervek

A helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben előírtakat figyelembe vevő tanterv.

Pedagógiai program

A pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentum