Skip navigation

Testi nevelés

A testi nevelés tudatos személyiségformálás, mely tervszerű pedagógiai tevékenységen a nevelési és oktatási folyamaton kölcsönhatásán keresztül valósul meg. A célok elérése érdekében meghatározott feladatokat kell elvégezni.

PEDAGÓGIA
NEVELÉS OKTATÁS

A nevelési tevékenységen belül, mely a magába foglalja az értelmi-, politechnikai-, erkölcsi-, esztétikai nevelést is, a testi nevelés egy sajátos nevelési terület, amely felöleli mindazon intézkedéseket és tevékenységeket, amelyek az emberi szervezet harmonikus fejlődési feltételeinek megteremtésére, az egészség megszilárdítására, megtartására és a fizikai aktivitás megalapozására irányulnak. Ide tartozik többek között a munka- és pihenés, restitúciós idő helyes arányának biztosítása, a szellemi és fizikai terhelés mennyiségének és minőségének meghatározása, az egészséges étkezési szokások kialakítása, a higiéniai szokások, tisztálkodás az öltözködés. A testi nevelés feladatainak megvalósítása nem csak a testnevelő tanárok kötelessége, teendője, hanem a tantestület a pedagógus és az egész társadalom feladata (!).