Skip navigation

A tanmenet

A tervszerű, folyamatos nevelő-oktató munka végzését biztosító tanári dokumentum. Adott intézmény évfolyamonként egy tantárgyra (testnevelés) egy osztályra vonatkozó éves terve. A tanmenet összekötő kapocs a testnevelési tanterv és az óratervezés között, ami biztosítja a tanítás, tanulás folyamatosságát, egymásra épülését.

A tanmenetkészítés előkészítő és részfeladatai:

 • a tanítási anyag kiválasztása,
  • éves óraszám (heti 5 tanórai testnevelés vagy 3 tanóra + 2 óra tömegsport)
  • iskola tárgyi létesítményi, dologi és eszközellátottság
  • a tanulók előképzettsége
 • a kiválasztott tananyag és a követelmények felbontása
  • egymásra épülő oktatási egység, sorrendiség (az oktatás elemzése és a teljesítménycélok megfogalmazása),
 • a tananyag elrendezése időszakokra,
  • gyakorlóhely szerint: szabadtéri, teremben (tanterem, tornaterem)
  • időszakok szerint: őszi, téli, tavaszi
 • a tananyag elrendezése tanítási egységekre.
  • a tantervben meghatározott feladatok alapján kisebb didaktikai egységet alkotnak,
  • 6-10 órában 2-3 fő feladatot nevelési, oktatási, képzési, célokat kell megvalósítani