Skip navigation

Kisiskoláskor (6-10 éves életkor) jellemzői

Ebben az életkorban fontos dolog az iskolaérettség meghatározása. Nyilvánvaló, hogy csak az iskolaérett kisgyermek alkalmas iskolai testnevelésre. Az iskolaérettség a beiskolázásra való alkalmasságot jelenti, a tanulás alapvető feltétele. Iskolaérett a gyerek, ha biológiailag érett, korának megfelelő arányos testalkata kialakult, idegrendszerileg fejlett, kiegyensúlyozott, mozgása összerendezett és kielégítő általános egészségi állapotban van. Pszichésen az akaratlagos folyamatok túlsúlya jellemző, feladattudata, és kitartása, 15-20 percig tartó figyelmi képessége kialakult. Értelmi képessége, önállósága, szociális érettsége, munkaérettsége megfelelő. Mozgáskoordináción azokat a képességeket értjük, amelyek a mozgások végrehajtásának célszerű szabályozását segítik elő. Az összerendezett mozgás létrejöttéhez szükséges, hogy a mozgás optimális energia befektetéssel valósuljon meg, kivitelezése biztonságos, hatékony (sikeres) és könnyed legyen.

  • Testi fejlődésében a kisiskolás fej-törzs aránya fokozatosan közelít a felnőttkori 1/8 arányhoz. Testsúlya minimálisan 20 kg, testmagassága 120-130 cm. Megindult és rendben zajlik a fogváltása. Javul az egyensúly érzéke, a mozgáskoordinációja, bármilyen mozgásra megtanítható, normális mértékben nő a mozgásigénye. Ere a korra jellemző a jobb vagy balkezesség kialakulása, szem-kézmozgások koordinációjának kialakulása, a nagy mozgások és a finom mozgások elkülönülésének kialakulása. Lezajlik az első alakváltozás.
  • Játék fejlődésben az erkölcsi tudata kialakulásával képes a szabály játékra. Kezdetben, 7 évesen még ugyan labilis lehet ez a szabálytudat, 10 éves életkorra azonban már eléri a fogalmi szintet, a szabálykövetés a kölcsönös megegyezésen alapozódik meg.
  • Társas kapcsolatokban az átpártolás jelensége a jellemző. Javul a kommunikációs képesség, mimika, hanghordozás. Egyre több pszichológiai sajátosságot említ a leírásokban. Empátia, segítségnyújtás jellemző. A kisiskoláskori csoport a gyermek számára nélkülözhetetlen biztonságot, és támaszt jelent. Fontos a társas helyzet. Fiúk és lányok csoportjai különbözőek. 9-10 éves korban kialakul az érdeklődés, kifejlődik a hobbi, gyűjtés, tudásvágy.
  • Értelmi fejlődésben kiemelhető, hogy ez a legjelentősebb ebben a korszakban, legfontosabbá az iskolai teljesítmény válik. Az emlékezet még mechanikus, kevés emlékezeti stratégia figyelhető meg.

Bővebben: http://pipitorna.hu/fajlok/pipitorna.hu_kisiskolas.pdf