Skip navigation

Időszakos ellenőrzés

A tantervi követelmények, a lényegesebb mozgásanyag ellenőrzésére, felmérésére az időszakos ellenőrzés keretében van lehetőségünk. A tanulókat saját adottságaik és önmagukhoz mért fejlődésük alapján fejlesztő módon kell ellenőrizni, értékelni úgy, hogy ez újabb tevékenységre késztesse őket. A testnevelés órákon, foglalkozásokon szükség van teljesítménymérésre és értékelésre, de a merev, kizárólag a métert, centimétert, találatok számát, időt, pontszámot (stb.) figyelembe vevő számonkérés nem lehet az ellenőrzés, értékelés alapja.

Az ellenőrzési feladatok kijelölésével és számonkérésével a legfőbb törekvésünk az, hogy a tanulók aktivitását növeljük. A motiválás érdekében felhasználhatók az egymás közötti versenyzések. Az ellenőrzés kötelességteljesítésre serkent, a kitűzött célok következetes megvalósítására motivál nemcsak az iskolában, hanem az élet minden területén. Az általános iskola alsó tagozatában elsődlegesen a folyamatos, felső tagozatban és középiskolában pedig mind a két ellenőrzési forma szükséges.