Skip navigation

Az osztályzatokkal szemben támasztható követelmények

Alapvető elvárásunk az osztályzatokkal szemben, különbségeik jól tükrözzék a tudásban meglevő különbségeket, ezért a jegyeknek meg kell felelnie a alábbi követelményeknek:

  • Tárgyszerűek (objektivitás) legyenek, ne függjenek az értékelő (tanár) személyétől.
  • Megbízhatónak (reliabilitás) kell lennie, ugyanarra a tudásra mindig ugyanazt az osztályzatot kell kapnia a tanulónak.
  • Az érvényesnek (validitás) kell lennie, azt a tudást minősíti, amelynek jellemzésérére az osztályzatot használni akarjuk.
  • A testnevelésben a gyermekek teljesítményét elsősorban önmagukhoz mérjük, a fejlődésüket figyelembe véve.