Skip navigation

A szomatikus (testi) fejlődés életkori szakaszai

Többféle beosztás létezik aszerint, hogy a fejlődést milyen szempontok szerint vizsgáljuk. A fejlődéspszichológia például nem veszi figyelembe a fejlődést érintő szakaszolást. Az iskolai szaka-szolás általában a kialakult iskola szerkezetet követi: általános iskola alsó tagozat (7-10 év), középiskola I. (10-14 év) és középiskola II. (14-18 év). Megfelelő a szakaszolás ha az a fizikai fejlődés, például a csontvázfejlődés, a testtömeg, a vázizomzat, a keringési, légzési szervek fejlődésének, a testmagasság növekedésének figyelembevételével történik. Az életkorhoz kötött fejlődési, növekedési jellemzők megállapítása elfogadott gyakorlatot jelent, jóllehet az egyéni eltérések jelentősek lehetnek (2-3. táblázat).

2. táblázat. A fejlődési szakaszokat bemutató differenciált életkori beosztás egy példája 

Fejlődési szakasz Lányok Fiúk
Iskola előtti kor 3–7 éves kor 3–7 éves kor
Korai gyermekkor 7–10 éves korosztály 7–10 éves korosztály
Késői gyermekkor 10–12 éves korosztály 10–12 éves korosztály
Serdülés első fázisa (Pubertás-kor) 11–14 éves korosztály (menarche) 12–15 éves korosztály (spermarche)
Serdülés második fázisa 13–18 éves korosztály 14–19 éves korosztály

 

Bővebben: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-Sportelmeleti_ismeretek/ch02s03.html

A felnőtté válás folyamatának jellemzői (szakaszok...andragogia.iweb.hu/3.doc

3. táblázat. Az élettani állapothoz igazodó egyszerű életkori beosztás 

ÉLETTANI ÁLLAPOT ÉLETKOR
Kisiskolás kor 6–10 éves korosztály
Prepubertás kor 10-14 éves korosztály
Pubertás kor 14–18 éves korosztály