Skip navigation

A tanulók fizikai állapotának mérése

A testneveléssel, sporttal foglalkozó szakembereknek elő kell segíteniük az ifjúság pozitív viszonyának kialakulását a mozgásban gazdag, egészséges életvitelhez, és tanítványaik képességeinek és aktuális edzettségi állapotának figyelembevételével szakszerűen és tudatosan kell megtervezniük az iskolai testnevelésórákat és edzéseket. A fittségi tesztek alkalmasak arra, hogy visszajelzést nyújtsanak a testnevelőknek és edzőknek diákjaik és sportolóik egészségi és edzettségi állapotról, így azok ismerete és megfelelő alkalmazása fontos pillére lehet a diákok és sportolók tervszerű felkészítésének.

Egy adott személyen végzett többféle fittségi teszt eredményeiből következtethetünk az egyén fittségi állapotára, illetve terhelhetőségére, a fittségi tesztek rendszeres ismétlésével nyomon követhetjük fizikai fejlődését, mérhetjük az edzések hatékonyságát. Az eredményekből következtethetünk azokra a fittségi jellemzőkre, amelyek esetleg további fejlesztést igényelnek, az egyes teszteken elért eredmények alapján pedig lehetőség nyílik az adott személy sportágválasztásának, vagy csapatjátékok esetében akár a posztválasztásának elősegítésére is.