Skip navigation

Együttes vagy frontális osztályfoglalkozás

Jellemzője: minden tanuló egy időben ugyanazt a gyakorlatot, feladatot hajtja végre.

Felhasználható:

Bemelegítésnél:

 • járásban, futásban végzett gyakorlatoknál;
 • szabadgyakorlatoknál;
 • kéziszer gyakorlatoknál, ha van elegendő szer

Alaki gyakorlatok oktatásánál;

Talajtorna:

 • rávezető gyakorlatok,
 • egyes elemek együttes gyakorlása; 

Atlétika:

 • futásgyakorlatok;

Labdajátékok:

 • labda nélküli gyakorlatok,
 • egyszerűbb labdás gyakorlatok: pl.: labdavezetés

7. ábra: Frontális osztályfoglalkoztatás (Makszin I. 2012)

Előnye:

 • könnyen kialakítható az alakzat;
 • gazdaságos az időkihasználás;
 • a tanár irányító tevékenysége kiterjed minden tanulóra;
 • javítás együttesen és egyénileg is történhet;
 • a gyakorlás intenzitása, tempója, mennyisége változtatható;
 • a rend könnyen áttekinthető;
 • korra és nemre való tekintet nélkül alkalmazható.

Hátránya:

 • az egyéni adottságok korlátozottan érvényesülnek;
 • önálló gyakorlás nincs;
 • teljesítmény ellenőrzésre kevés a lehetőség;
 • sok szert és eszközt igényel.