Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

  1. Gyetvai György- Kecskemétiné Petri Adrien (2004): Testkultúra elméleti- és kutatás módszertani alapismeretek. Főiskolai Jegyzet. JGYTF, Szeged.
  2. Szent-Györgyi Albert(1930): Testnevelés 3.928-933 o.
  3. Falus Iván - Báthory Zoltán (1997): Pedagógiai Lexikon, Bp.
  4. H. Ekler Judit (2011): http://www.jgypk.u-szeged.hu/dok/tamopsport/Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar%20-%20Sportelmeleti%20ismeretek/sportelmelet.html#d5e426
  5. Király Tibor (2001): A testnevelés tanítás módszertana tanítók részére Dialóg Campus, Bp. - Pécs 15-18. oldal
  6. Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana: Dialóg Campus, Bp.- Pécs, 21- 32. o.
  7. Nádori László (szerk. 1986): Sportlexikon (L-Z). Sport Lap- és Könyvkiadó, Budapest.
  8. Tylor, Edward Burnett: "A kultúra tudománya." In: Maróti Andor (szerk.) Forrásmunkák a kultúra elméletéből 1. Szöveggyűjtemény. 167-178. o. (Budapest: Tankönyvkiadó, 1989), 167. old. Eredeti mű: Primitive Culture (1871)
  9. http://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra#A_kifejez.C3.A9s_tov.C3.A1bbi_jelent.C3.A9seid5e3693
  10. Rétsági Erzsébet.-H. Ekler Judit: A testnevelés elmélet és a testnevelés módszertan alapjai http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-Sportelmeleti_ismeretek/ch05.html