Skip navigation

A testnevelés oktatás szabályozása, tantervek

A rendszerváltás követő reformpedagógiai törekvések lényegi változásokat eredményeztek az oktatás átalakításában. A tantervekben megnyilvánuló szerkezeti és tartalmi változtatási törekvé-sek a testnevelés műveltségtartalmának bővülését eredményezte. Az 1994 -es tantervek irányvo-nalát követte (mint kiindulási alap) a 2000-ben kiadott és a jelenleg érvénye 2012-es kerettanterv.