Skip navigation

Értékek

A testkultúra meghatározásban szereplő testi képességek fejlesztését és versenyszerű összemérését szolgáló tevékenységeket két - jól ismert - részre bontjuk: a testnevelésre és a sportra.

A testkultúra legfontosabb elemei tehát: az egészség, a testnevelés és a sport.

Az egészség értékkategória. Általános meghatározás szerint az egészség az ember bármely szempontból vizsgált általános állapota.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk.

Az egészség csak akkor fenntartható, ha annak összes dimenziója kielégítő szinten működik:

  • biológiai egészség: testünk megfelelő működése
  • lelki egészség: világnézetünk, erkölcsi alapelveink, tudatunk nyugalma és a belső béke mentális egészség: tiszta, racionális és logikus gondolkodás
  • érzelmi egészség: az érzések felismerése, megélése és kifejezése
  • szociális egészség: embertársainkkal megfelelő kapcsolatok kialakítása

Az egészséget befolyásolják:

  • társadalmi tényezők: makro és mikrokörnyezetünk, a társadalom berendezkedése, szociális érzékenysége, életstílus
  • egyéni tényezők: öröklött tulajdonságaink biológiai adottságok, személyi kapcsolataink, nem, életkor, életvitel, életmód stb.

Az egészség forrásai mindazok a külső és belső tényezők, melyek az egyént korának, nemének, földrajzi helyének és társadalmi helyzetének figyelembevételével hozzásegítik egészsége optimalizálásához.