Skip navigation

Testkultúra

A testkultúra igen sokféle megfogalmazása és értelmezése közül kettőt említenék az egységesebb szemlélet és közös gondolkodás segítése érdekében.

A testkultúra az egyetemes kultúra szerves alkotórésze. Az ember egészségügyi és mozgáskultúráját foglalja magában. Tartalmilag jelenti mindazon szellemi és anyagi értékek összességét, melyeket az emberi társadalom a fejlődése folyamatában létrehozott és megőrzött. A testkultúra jelentéstartománya átfogja a társadalomban lezajló aktivitást a fizikai tevékenység segítségével. Az embernek ez a társadalmon belül lezajló aktivitása az egészségének, fizikai állapotának megőrzésére, képességeinek fejlesztésére, teljesítőképességének növelésére történik, a testgyakorlás és a sport, mint eszközrendszer felhasználásával.

Végül a Sportlexikon (1986) megfogalmazása: „A testkultúra testi-lelki műveltség és művészet, ami az egyetemes kultúra szerves része, történetileg változó értelmezéssel és gyakorlattal. Az egyetemes kultúra részeként tartalmazza a test egészségét, teljesítőképességét, a testi (lelki) képességek fejlesztését és versenyszerű összemérését szolgáló tevékenységeket, az e tevékenységek űzéséhez szükséges eszközöket, valamint a tevékenységek szellemi tükröződését az egyes tudományokban, köztük a testnevelésben és sporttudományban. Az említett testi képességek fejlesztését és versenyszerű összevetését szolgáló tevékenységeket két - jól ismert - részre bontjuk, a testnevelésre és a sportra (Nádori L. szerk. 1986)".

A fenti megfogalmazások lényeges elemeit kiemelve:

  • az emberiség történelmi fejlődése folyamán létrehozott azon anyagi és szellemi értékek összessége, amely az ember cselekvéskultúrájában jut kifejezésre.
  • ebből adódóan a testkultúra az egyetemes kultúra elválaszthatatlan részeként együtt fejlődik az emberiséggel, adott társadalom értékeivel.
  • minden szakirodalom megfogalmazás a test és a lélek az ember pszichoszomatikus, bio-pszicho-szociális egységét hangsúlyozza.
  • az ember testi, lelki képességek fejlesztésében az egész személyiség tevékenyen vesz részt.
  • az egyének tevékenységei, mint az ember testének ápolása, fizikai állapotának, képességeinek karbantartása, fejlesztése, szomatikus alkalmazkodóképességének, mozgásműveltségének tökéletesedése a fejlesztés folyamatában és annak eredményeként jönnek létre.
  • a testkultúra testgyakorlatok, a sport, a testnevelés tevékenységei által, e tevékenységek tárgyi-, eszközbeli-, létesítményi feltételei között, a természet erőinek, valamint a sporttudomány ismereteinek felhasználásával formálódik.

Részletesebben:

http://www.ofi.hu/tudastar/kultura-testkultura

http://www.jgypk.u-szeged.hu/dok/tamopsport/Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar%20-%20Sportelmeleti%20ismeretek