Skip navigation

Az osztályozás funkciói

  • Tanulók motiválása
  • Tanulási folyamat irányítása
  • Visszajelzés az oktatás résztvevői számára
  • A tanulók tudásának minősítése
  • A tanulók szelekciója
  • Teljesítmények dokumentálása

A tanuló helytelen viselkedése miatt elégtelen érdemjegyet ne adjunk! Az értékelés nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű! Hirtelen felindulásból ne értékeljünk!

A felszerelés hiányosságai miatt - többszöri figyelmeztetés után - alsóban a szorgalomból kerül be az elégtelen, míg felsőben szaktanári figyelmeztetés kap a tanuló.

A számonkérés idejét, anyagát előre meg kell határozni, hogy a tanuló fel tudjon készülni. Az értékelés kritériumait is ismertetni kell, és feltétlenül biztosítsunk javítási alkalmat, lehetőség. (Czédliné Bárkányi É.2011)