Skip navigation

A testnevelési kerettanterv tartalmi felépítése 2012

A kerettanterv felépítése az előző tantervekhez képest jelentős eltéréseket tartalmaz. A NAT fejlesztési szakaszolásának megfelelően (1-4. évfolyam; 5-8. évfolyam; 9-12. évfolyam), az alábbi szerkezet szerint tagolódik:

 • célok, feladatok
 • fejlesztési területek-nevelési célok
 • kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
 • egységesség és differenciálás
 • tantárgyi struktúra és óraszámok

A testnevelés és sport műveltségterület kiemelt céljai:

 • a mozgáskészség fejlesztése
 • a motoros képességek, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése
 • testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése
 • részvétel a szabadidős, diák- és versenysportban, sportágválasztás
 • személyiségfejlesztés
 • preventív egészségtudatos szokások fejlesztése

A fejlesztési feladatok szerkezete követi a kiemelt célokban leírtakat, azaz

 • a motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség
 • motoros képességfejlesztés: mozgástanulás
 • játék
 • versenyzés

Az alapfokú testnevelés feladatait tematikai egységekre bontva, fejlesztési célokként leírva 1-2., 3-4. évfolyamon a következő tartalmakkal valósítja meg:

 • előkészítő és preventív mozgásformák,
 • hely- és helyváltoztató természetes mozgásformák,
 • manipulatív természetes mozgásformák,
 • természetes mozgásformák a torna és a táncjellegű feladatmegoldásokban,
 • természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban,
 • természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban,
 • természetes mozgásformák az önvédelem és küzdőjellegű feladatmegoldásokban,
 • természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban,
 • természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben.

Az egyes tematikai egységeken belül a tartalmat

 • mozgásműveltség,
 • ismeretek, személyiségfejlesztés csoportokba osztja.

Fejlesztési célok az 5-6 és a 7-8. évfolyamokon:

 • természetes és nem természetes mozgásformák,
 • úszás és úszó jellegű feladatok,
 • sportjátékok: kézilabdázás, kosárlabdázás, labdarúgás, röplabdázás,
 • torna jellegű feladatok,
 • alternatív környezetben űzhető sportok: frizbi, tájfutás, korcsolyázás, alpesi síelés,
 • önvédelemi és küzdő feladatok.

A tartalom tematikai egységeken belül, ezeken az évfolyamokon is

 • A mozgásműveltség,
 • Ismeretek és személyiségfejlesztés csoportosításban jelenik meg.

Fejlesztési célok a 9-12. évfolyamokon:

 • sportjátékok: kézilabdázás, kosárlabdázás, labdarúgás, röplabdázás,
 • torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák,
 • atlétikai jellegű feladatok,
 • alternatív és szabadidős mozgásrendszerek,
 • önvédelem és küzdősportok,
 • úszás és úszó jellegű feladatok,
 • egészségkultúra-prevenció.

A 11-12. évfolyamok fejlesztési céljaiból kimarad az úszás.

A tantervi követelmények meghatározása

A tantervi követelmények az egyes tematikai egységek után

 • mozgásműveltség, illetve
 • az ismeretek, személyiségfejlesztés fejezetekben részletesen, tartalmi bontásban vannak leírva, életkoronként nem fogalmaz meg mérhető követelményeket. Az egyéni, vagyis az önmagához mért fejlődést tekinti meghatározónak. (Makszim I. 2012)

Módszertani ajánlás nincs.

Eszközjegyzék nincs