Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

 1. Nemzeti Alaptanterv. http://www.budapestedu.hu/data/cms149320/MK_12_66_NAT.pdf
 2. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet (a 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg). http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat
 3. Bodzsár Éva: A gyermek testi fejlődésének általános jellemzői.
 4. http://eduvital.net/files/biol-hatteranyag/Bodzsar_A%20gyermek%20testi%20fejlodese.pdf
 5. Mészáros Zsófia: A szomatikus fejlődés, a testösszetétel és a motorikus teljesítmény változása alsó tagozatos fiúknál. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola. Budapest. 2010. http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/meszaroszsofia.d.pdf Hol van a szöveg-ben?
 6. Molnár Andor és Szatmári Zoltán: Antropometriai vizsgálatok 8-14 éves triatlonisták körében. SZTE JGYPK TSTI Szeged. Előadás. Triatlon-edzői továbbképzés 2008. 08. 11. Fadd-Dombori. http://www.triatlon.hu/trening/sport-xxi-program
 7. Sportpedagógia - Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Bíróné dr. Nagy Edit, Bognár József,Farkas Judit, Gombocz János,Hamar Pál, Kovács Attila Tamás, Mészáros János, Ozsváth Károly, Rétsági Erzsébet, Rigler Endre, Salvara, I. Marina, Szabó Béla, Tihanyiné Hős Ágnes, Vináné Kokovay Ágnes, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. (2011). Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Birone_Nagy_Edit-Sportpedagogia/adatok.html
 8. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképesség-ének kapcsolata.
 9. http://www.hunyadi-szfvar.sulinet.hu/matyas/nyit/archivum/tudastar/tesi/fejl_tort.htm
 10. Pubertáskor (serdülőkor) változásai. Testi és lelki változások a serdülőkor (pubertáskor) folyamán. http://www.lelkititkaink.hu/pubertaskori_valtozasok.html
 11. Lindajov: A serdülő szomatikus és pszichés fejlődésének menete.
 12. http://hu.shvoong.com/medicine-and-health/946151-serd%C3%BCl%C5%91-szomatikus-%C3%A9s-pszich%C3%A9s-fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9nek/
 13. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképesség-ének kapcsolata.
 14. http://www.hunyadi-szfvar.sulinet.hu/matyas/nyit/archivum/tudastar/tesi/fejl_tort.htm
 15. Sportelméleti ismeretek. Rétsági Erzsébet, H. Ekler Judit, Nádori László, Woth Péter, Gáspár Mihály, Gáldi Gábor, Szegnerné Dancs Henriette. Dialóg Campus Kiadó. 2011. http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar%20-%20Sportelmeleti%20ismeretek/sportelmelet.html#d5e1355
 16. Remes Péter, Grósz Andor, Szabó József: A magyar repülő- és űrorvostan története. Zrínyi kiadó. Budapest. 2013.