Skip navigation

Módszertani szempontok a fejlesztés folyamatában

A 6-18 évesek tanulók optimális, egészséges testi fejlődése és fejlesztése érdekében az életkori sajátosságok figyelembevétele mellet az oktatóknak kiemelten fontos szem előtt tartania azokat a tényezőket, melyek munkája eredményességét befolyásolják. Nevezetesen:

  • a szülők, nevelők összehangolt, kiegészítő munkája
  • az örökölt adottságok + környezeti hatások interakciója (kölcsönhatása)
  • külső tényezők a táplálkozás és a rendszeres fizikai aktivitás
  • egyéni eltérések figyelembevétele - akceleráció - retardáció
  • adott életkorban optimális terhelés biztosítása
  • megfelelő mennyiségű és minőségű napi rendszeres testmozgás
  • a deformitáshoz vezető egyoldalú terhelés elkerülése - sokoldalú képzés
  • képességek fejlesztését legszenzibilisebb életkori szakaszban történő megvalósítása
  • kiemelt oktatói FELELŐSSÉG a tanulók egészséges fejlődéséért, fejlesztéséért.