Skip navigation

Együttes csapatfoglalkoztatás

Jellemzője: az egész csapat a számára kijelölt feladatot végzi.

Alkalmazható:

  • atlétika, torna, labdajátékok mozgásanyagának oktatásakor, ha azt 4-6 tanuló egyszerre tudja végrehajtani;
  • képességfejlesztő gyakorlatok önálló gyakorlásánál;
  • játékoknál.
10. ábra: Együttes csapatfoglalkoztatás (Makszin I. 2012) 

Előnye:

  • jó az időkihasználás;
  • önállóságra neveli a tanulókat;
  • különböző nevelési lehetőségeket biztosít.
  • erősíti a társas kapcsolatokat.
  • nagyobb lehetőség az egyéni hibajavításra, egyéni bánásmódra.

Hátránya:

  • nem alkalmazható minden életkorban;
  • szervezése és ellenőrzése bonyolult. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/2897,Csoportfoglalkozasi_formak_a_testnevelesi_oran_-_2.