Skip navigation

Ellenőrzés, értékelés a mozgástanulás folyamatában

A fenti fogalmak, tevékenységek - kiegészítve a hibajavítással, valamint az osztályozással - igen fontos helyet foglalnak el a testnevelés oktatásának módszertanában. A pedagógus személyisége nemcsak a nevelés-oktatás légkörének a megteremtésében döntő tényező, hanem abból a szempontból is, hogy milyen a pedagógus felfogása az ellenőrzésről, osztályozásról. A tanárok, oktatók elsősorban önkontrollnak kell, hogy tekintsék, és e visszajelzésekre alapozzák a további nevelő-oktató tevékenységük szervezését.

A motoros tanítás-tanulás folyamatában az ismeretátadás után közvetlenül megkezdődik a feldolgozás szakasza, az első próbálkozás és az elsődleges gyakorlás révén. Az alkalmazott módszerek között - a gyakorlás irányítása és szabályozása mellett - az ellenőrzésnek, a hibajavításnak, a segítségnyújtásnak és az értékelésnek (formáló-segítő) van fontos szerepe. A további szakaszokban (ismétlés, gyakorlás azonos feltételek mellett, és rögzítés, gyakorlás változó feltételek mellett) a hibajavítás állandó feladat marad, míg a folyamat lezárásaként a formáló-segítő értékelést felváltja az összegző értékelés. A teljesítménymérés elsődleges funkciója a visszajelzés, a további pedagógiai munka szabályozása, és csak másodlagos az osztályozás.