Skip navigation

A helyes értékelő tevékenység kritériumai

  • a személyiség formálás valamennyi területéről nyújtson információt,
  • objektív (híven tükrözze az eredményeket és hiányosságokat),
  • formája változatos (szóbeli, gyakorlati stb.),
  • rendszeres és személyre szóló,
  • a személyi eltérések figyelembevételének,
  • folyamatos, konstruktív (nevelő jellegű és ne ítélkező) legyen,
  • komplex, alkalmas a pozitívumok és a negatívumok együttes megfogalmazására, a fejlődés előző fokához kapcsolódik a tantervi követelményekre épülve,
  • sokoldalú, méri az emlékezeti teljesítmény mellett az ismeretek, készségek, képességek alkalmazását, a tudást,

A differenciált értékelés megköveteli, hogy a tanulók iskolai és iskolához (házibajnokság, versenyen való részvétel) kapcsolódó tevékenysége sokoldalú legyen. A gyermek valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevékenységét és az ezekben elért fejlődését értékeljük.

A reális és ösztönző értékelésnek való maximális megfeleléssel törekedhetünk arra, hogy a kibontakozó személyiségű gyermekek számára egy olyan belső értékrendet alakítsunk ki, amely nemcsak egész életre szólóan befolyásolja a munkához való viszonyukat, hanem önmaguk megismeréséhez (önismeret) megítéléséhez is pozitívan hat (önértékelés).

Az értékelés folyamatát kollektív megnyilvánulásként is értelmezhető, a tanulók egymás teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg érdemjegyekre tett javaslatokkal.

Mindez azért fontos, mert az értékelés róluk szól, ezáltal a közösségben elfoglalt helyükről, önmaguk megítéléséről is fontos visszajelzéseket kaphatnak.

Bővebben: http://www.ofi.hu/tudastar/ellenorzes-ertekeles