Skip navigation

Differenciálás a testnevelésben

A délutáni foglalkozások, tömegsport keretei között zajló testnevelés tanításában hatékonyabban érvényesíthetők az egyéni különbségeken alapuló a differenciált képzés lehetőségei.

Különbségtevés - a differenciálás szó jelentése a Pedagógiai Lexikon (1997) szerint: „a differenciálás a gyerekek, ifjak egyéni sajátosságára tekintettel levő fejlődés és fejlesztés lehetőségeinek biztosítása." (Báthory Z. Falus I. 1997)

A differenciálás fogalma utalás arra, hogy nem feltétlenül ugyanazt és nem feltétlenül ugyanúgy tanítunk minden tanítványunknak. Tanulóink nem egyformák sem pszichológiai értelemben, sem a megelőző tudást illetően. Azonos tartalmak és eljárások különböző mértékben hatnak fejlesztően számukra. Előfordulhat, hogy az, ami az egyikük számára fejlesztő, másoknál éppen ellentétes hatást vált ki.