Skip navigation

Felhasznált irodalom

Olvasnivaló

  1. Arday László és Tihanyiné Hős Ágnes szerk. (2008): Kézikönyv az alsó tagozatos testne-velés tanításához Okker Kiadó, Budapest. 97-100.o.
  2. Báthory Zoltán és Falus István (1997): Pedagógiai lexikon. Keraban, Budapest.
  3. NAT 2012. http://www.ofi.hu/nemzeti-alaptanterv
  4. Kerettanterv 2013. http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html