Skip navigation

Differenciálás csoport és egyéni szinten

A differenciálás a sportfoglalkozásokon igen fontos a jobb képességűek fejlődése és a mozgástanulásban lassabban haladó tanulók felzárkóztatása érdekében.

Csoportszintű differenciálás esetén.

  1. heterogén
  2. homogén

csoportokat alakíthatunk ki, mely csoportok a tanulói összetétellel jellemezhetőek és előre tervezhetőek.

1. Heterogén csoportok kialakításakor arra törekszünk, hogy a csoportok közel azonos tudású, képességű, hasonló teljesítményre képes egységekké váljanak.

Pl. 30 fős létszám esetén (3 egyenlő létszámú csoportot kialakítva)

minden csoportba: 3 jó, 3 közepes és 4 gyenge képességű tanulókat arányosan kell elosztani.

Fontos, hogy a csoport tagjai segítsék, biztassák egymást, legyenek toleránsak, empatikusak egymással. Feltétlenül használjuk ki az adódó nevelési helyzeteket. Amennyiben versenyhelyzetet teremtünk a csoportok között fontos, hogy helytelen csoportalakítás miatt ne teremtsünk olyan helyzetet, amikor is egyik vagy másik csoport eleve hátrányban érzi magát, elveszti motivációját (pl.: sor- és váltóversenyek).

2. Homogén csoportok alakításának alapja, hogy a tanulókat tudásuk, képességeik szerint különítjük el.

Pl. 30 fős létszám estén

  • I. csoportba 10 legjobb képességűek
  • II. csoportba 10 közepes képességűek
  • III. csoportba 10 gyenge képességűek

tanulók kerülnek előképzettségük alapján.

Ebben az esetben az egyéni fejlesztés kerül előtérbe, hiszen azonos képességű, tudású, fejlettségű tanulók alkotnak egységeket.

Mindkét csoportalakítás esetében célunk a tanulás hatékonyságának növelése, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat, de a differenciálás problémáját nem oldjuk meg, hiszen a csoportok (heterogén, homogén) tudatos kialakítása csak a keretet biztosítja a gyermekek hatékony tanulásához.

Egyéni differenciálás esetében

  • könnyítések
  • nehezítések

az egyéni sajátosságok figyelembevételével alakítjuk ki a megfelelő eljárásokat.

Pl. az egyik tanuló függeszkedve mászik fel a kötélre
a másik tanuló mászó kulcsolással mászik fel a kötélre

Az egyéni differenciálás magasabb fokú fejlesztés, mint a csoportban történő, mert a csoportok kialakítása csak a lehetőségét biztosítja a fejlesztő tevékenységnek, de nem feltétlenül szolgálja a hatékony tanulást. Az egyéni fejlesztés hatására jelentősen javul a tanulók önálló munkavégzése, megismerik az okát és elfogadják az egymás közötti különbségeknek, elismerik mások erősségeit, megértéssel fogadják saját és társuk gyengeségeit. Amennyiben a differenciálás hatására sikerélményhez jutnak a tanulók, megnő kötödésük a testneveléshez és a sporthoz. (Arday L.- Tihanyiné Hős Á. 2008)