Skip navigation

Egyenkénti osztályfoglalkoztatás

Jellemzője: a tanulók a feladatot egymásután, egyenként hajtják végre.

Előfordulhat olyan feladatnál, ahol a tanítónak, tanárnak kell segítséget nyújtani, ellenőrzéskor, értékeléskor.

Lehetőleg ritkán alkalmazzuk, mert gazdaságtalan az időkihasználás, sok a „holt idő", sok lehe-tőség adódik a fegyelmezetlenségre.

9. ábra: Egyenkénti osztályfoglalkoztatás (Makszin I. 2012)