Skip navigation

6. fejezet

Fizikai képességek fejlesztése:

  • erőt fejlesztő gyakorlatok jellemzése, gyakorlatanyaga, módszertana;
  • gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok jellemzése, gyakorlatanyaga, módszertana;
  • állóképesség fejlesztő gyakorlatok jellemzése, gyakorlatanyaga, módszertana;
  • mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok jellemzése, gyakorlatanyaga, módszertana;
  • ízületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatok jellemzése, gyakorlatanyaga, módszertana;

Célok

A tanulási egység tananyagának elsajátításával Ön a következő ismeretekkel lesz gazdagabb:

  • tudni fogja az erő-, a gyorsaság-, az állóképesség-, a mozgáskoordináció-, ízületi mozgékonyság fejlesztő gyakorlatok jellemzőit;
  • megismeri azok gyakorlatanyagát;
  • tisztában lesz a különböző fejlesztő gyakorlatok módszertanával.