Skip navigation

2.2. A többközpontú magyar nyelv

Lanstyák István (1995), szlovákiai magyar nyelvész vezette be a magyar nyelv többközpontúságának gondolatát a magyar nyelvészeti köztudatba. Sok vita után, mára többnyire elfogadottá vált Lanstyák elemzése. Azokat a nyelveket, amelyeket több országban használnak olyan fontos funkciókban, mint például a közigazgatás, a tömegtájékoztatás vagy az oktatás, többközpontúnak nevezzük. A magyar tehát többközpontú nyelv, teljes központja Magyarország, részleges központjai közé tartozik Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Vajdaság. A magyar helyzet más, mint mondjuk az angol, a német, a francia, a spanyol – ezek több országban hivatalos nyelvek, vagyis nem egy, hanem több teljes központjuk van. A magyar csak egy országban hivatalos nyelv, a többiben csupán kisebbségi. Ezért beszélhetünk egy teljes és több részleges központról.