Skip navigation

Ellenőrző feladatok

Feladatok

1. Gyűjtsön olyan nyelvhasználati jellemzőket, amelyek valamilyen módon a következő társadalmi tényezőkhöz kötethetők: nem, kor, foglalkozás!

2. Ön melyik nyelvjárási régióból érkezett? Gyűjtsön össze olyan szavakat, amelyek a saját régiójára jellemzőek!

3. A határon túli nyelvváltozatokkal kapcsolatban két ellentétes véleményt olvashat. Hasonlítsa össze a két álláspontot! Melyik állásponttal ért egyet? Érveljen döntése mellett!

„A nyelvet gyakran szoktuk egy élő szervezethez hasonlítani […] Ha egy élő szervezetnek megváltozik a környezete, akkor csak úgy tud fennmaradni, ha alkalmazkodik hozzá, ha olyan tulajdonságokat fejleszt ki, amelyek az új helyzetben lehetővé teszik a túlélést. Így egyazon fajon belül is több változat jöhet létre, és ez a változatosság nemhogy veszélyeztetné a faj egységét, hanem ellenkezőleg: az új körülmények között éppen ez teszi lehetővé a fennmaradását. Ha tehát a magyar nyelvnek 1918 után országonként egymástól némileg eltérő, a megváltozott körülményekhez is alkalmazkodó változatai alakulnak ki, abban én semmiképpen sem pusztulása előjelét, hanem éppen életképességének bizonyságát látom.” (Szilágyi N. Sándor 2002)

„A nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának természetes velejárója az idegen hatás: hagyni kell hát. Hogy aztán néhány évtized múlva nem érti meg az egyik kisebbségi a másikat, a magyarországi a kisebbségit és viszont, az a kibiceket és a szobatudósokat nem érdekli. Ez utóbbiak számára a nyelv csak kutatásuk tárgya, de a nyelvért felelősséget érző magyarországiaknak valamivel azért több; ami meg minket, kisebbségieket illet, nekünk megtartónk.” (Jakab István 1993)

4. Próbálja „lefordítni a következő szöveget! Milyen problémákba ütközik a „fordítás” során?

„Ha a végleges vizsgára gondolunk, amint a neve is mondja, végleges státuszt biztosít a pedagógusnak. Ennek következtében pedig a szakterülettel járó összes előnyben részesülhet, mint például a folyamatosság vagy a régiség, ami persze fizetésemeléssel is jár.” ‒ mondta Raluca Marian, a megyei tanfelügyelőség szóvivője. A vizsga azonban nem zajlott zökkenőmentesen. A tanítók román nyelv és irodalom vizsgájának egyik tétele ugyanis nem szerepelt a könyvészeti anyagban, azért ezt meg is változtatták vizsga közben. A véglegesítő vizsgákat a fokozati vizsgák követik. Ahhoz, hogy sikeresnek mondják a vizsgát, legalább hetes osztályzatot kell a pedagógusoknak elérniük. A dolgozatokat az ország hat megyéjében javítják. A címzetes állások betöltésére szervezett vizsga augusztus 2-án zajlik, a betölthető helyek száma azonban egyelőre nincs összesítve.”

5. Írja le a ht-szótár segítségével a következő szavak jelentését: buletin, alobal, harmonogram, patika, szprávka.

Feladat

Mely nyelvjárási régiók az alábbiak? Helyezze el a táblázatban!

  Tisza-Körös vidéki régió

  Dél-alföldi régió

  Moldvai régió

  Nyugat-dunántúli régió

  Székely régió

  Északkeleti régió

  Dél-dunántúli régió

  Közép-dunántúli-kisalföldi régió

  Mezőségi régió

  Palóc régió

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Enable JavaScript