Skip navigation

4. A nevek toldalékolásának problémásabb esetei

A hosszú mássalhangzóra végződő családnevek toldalékolásának kérdését (Kiss-sel stb.) fentebb már érintettük.

A régies betűre, betűkapcsolatra végződő neveknél és a nem magyar családneveknél a

-val/-vel, -vá/-vé ragok esetében a hasonulás a kiejtett hangalak szerint történik, a toldalék kötőjel nélkül kapcsolódik a névhez, tehát:

Baloghgal, Tóthtal, Horváthtal, Kossuthtal
Móriczcal, Madáchcsal, Kováchcsal, Kovátscsal
Balzackal, Bachhal, Beckkel, Spitzcel stb.

Az idegen tulajdonneveknél gyakran előfordul, hogy ún. néma betűre – vagy a magyarban szokatlan betűkapcsolatra – végződnek, ezekben az esetekben, hogy a névterjedelem világos legyen, illetve az eredeti alakot vissza tudjuk állítani, a toldalékot kötőjellel kapcsoljuk a névhez (ugyanúgy, mint a hasonló helyesírású idegen közszavak esetében is láttuk már az előzőekben, vö. show-t, cuvée-t, franchise-zal); tehát:

Bizet-vel, Török Sophie-tól, Cannes-ban, vettünk egy Renault-t, Molière-rel, Glasgow-ig stb.