Skip navigation

Ellenőrző feladatok

1. Feladat

Az alábbi gyakorlatban pótoljuk a hiányzó j-t vagy ly-t! 

zsiva…,  mág…a,  fo…tó,  tá…og,  szó…a,   cseve…,  tu…a,  mu…a, bo…hos, kaca…, muszá…, aszá…,  taré…, kop…a, su…tás, sú…tás, bö…töl,  tége….,  pe…va,  bo…t, he…es,  viszo…og,  szenvedé…es,   ka…la fülű, tá…kép,  se…emma…om, akadá…oz, felha…t, tar…a, kedé…es, paré…, kehe…, bá…os, feszé…ez,  há…fe…ű,  hó…ag, bó…a, gombo…ít,  bu….a, fo…ondár, cser…e,  re…té…es, sa…tol, rosté…os, kalama…ka, se...t, zsá…a,  meredé…, ta…tékos,  hé…a,  pa…ta, balala…ka, ha…igál,  sar…adzik

2. Feladat

Melyik a helyesen írt alak a következő szópárokból?

odu – odú, menü – menű, tizes – tízes, gyüjtő – gyűjtő, óvoda – ovoda, bölcsőde – bölcsöde, zsűri – zsüri, színes – szines, bura – búra, mamut – mammut, ventilátor – ventillátor, gyúlladás – gyulladás, szinonima – szinoníma, ironikus – irónikus, áru – árú,  ördöngős – ördöngös, irat – írat, dűlled – dülled, papíros – papiros, flanel – flanell

3. Feladat

Az alábbi kifejezéseket írhatjuk egybe, de külön is. Alkossunk velük mondatot, magyarázzuk meg, miért úgy írtuk! Gyűjtsünk hasonló példákat mi is!

életre való / életrevaló,  újra ír / újraír, dél előtt  / délelőtt, munka nélküli / munkanélküli, tíz perc / tízperc, három szög / háromszög, nagy fejű / nagyfejű, férfi szabó /férfiszabó, vizes kancsó / vizeskancsó, hét vége / hétvége, fülbe mászó / fülbemászó, mézes kalács / mézeskalács, kis betű / kisbetű,  jobb szárny / jobbszárny,  angol tanár / angoltanár

4. Feladat

Egybe? Külön? Kötőjellel? Írjuk le helyesen – ahol kell, tagoljuk – az alább felsorolt szavakat!

frakcióvezetőhelyettes, szakmunkáshiány, repülőgépszerencsétlenség, idegennyelvoktatás, köztársaságielnökválasztás, zöldséggyümölcskereskedő, használtautópiac, földlevegőrakéta, távbeszélőhálózatfejlesztés, kárpótlásijegyigénylés, fehéraranygyűrű, konvergenciaprogram, melegjogiaktivista, jobbkézszabály, időjárásjelentés, németnyelvtanár, forgalmiadómentes

5. Feladat

Melyik forma a helyes, miért?

Eötvös Loránd emlékérem / Eötvös Loránd-emlékérem

Tomi mosópor / Tomi Mosópor / Tomi-mosópor

Rákóczi-induló / Rákóczi induló

Rákóczi fejedelem / Rákóczi-fejedelem

Habsburg Ház / Habsburg-ház / Habsburg ház

Baba szappan / Baba-szappan / Babaszappan

Pó-síkság / Pó Síkság / Pó síkság

Szent Miklós templom / Szent Miklós Templom /Szent Miklós-templom

6. Feladat

Foglaljuk mondatba, toldalékoljuk értelemszerűen, írjuk le az alább felsorolt tulajdonneveket!

Kivel?

Pongrácz, Knezich, Félix, Fritz, Presley, Pick, Rousseau, Shakespeare, Ybl, Thököly, Cicero, Goethe, Marcell, Beatrix

Honnan? Hová?

Bretagne, Marseille, Oslo, Chicago, Costa Rica, Bordeaux, ELTE, USA, San Francisco

7. Feladat

Képezzen -i képzős melléknevet az alább felsorolt tulajdonnevekből, alkosson velük szókapcsolatot, írja le őket! Magyarázza meg, miért úgy írta!

Fekete-tenger, Holdvilág-árok, Sváb-hegy, Csendes-óceán, Rákóczi utca, Kárpát-medence, Juhász Gyula, Tirrén-tenger, Monte-Carlo, Orly, Balatonszabadi, Szahara sivatag, Somogy–Tolnai-dombság, Pest megye, Marx, Kis-Ázsia, Holt-tenger, Árpád-ház, Tisza–Maros szöge

8. Feladat

A címfestő csupa nagybetűvel írta a feliratokat.  Írja le helyesen folyóírással, ügyeljen a betűhasználatra!

KOMJÁDI USZODA, KELETI PÁLYAUDVAR,  ARANYBIKA SZÁLLÓ, PUSKIN MOZI, THÁLIA SZÍNHÁZ, FARKASRÉTI TEMETŐ, KOSSUTH RÁDIÓ, OSIRIS KIADÓ, FÓRUM HOTEL, NEMZETI MÚZEUM, KATEDRA NYELVISKOLA, SOMOGYI KÖNYVTÁR

9. Feladat

A következő címpárokból válassza ki a helyesen írt címet!

Nők lapja – Nők Lapja; Édes Anyanyelvünk – Édes anyanyelvünk, 

Békés Megyei Napló – Békés megyei napló;  Magyar Nyelvőr – Magyar nyelvőr,

Modern nyelvoktatás – Modern Nyelvoktatás; Dél-magyarország – Délmagyarország