Skip navigation

3. Szótévesztés

Szótévesztésről beszélünk, ha az egymáshoz írásban és ejtésben is közel álló szavakat (a paronimákat) felcseréljük, egymás helyett használjuk. A jelenséggel egyaránt találkozhatunk magyar és idegen eredetű lexémák használatakor. Előfordul, hogy csak stilisztikai különbség van köztük, gyakran azonban a jelentésük is eltérő.  Szókincsünkben sok egymáshoz közel álló ilyen alakpár van; gyakoribb, de nem csak az ismertebb példákból sorolunk fel néhányat. (A témáról részletesebben l. Tótfalusi 1999, Zimányi 2001.)

alkalmasint: ’valószínűleg, talán, netán’

alkalomadtán: ’ha alkalom adódik; néha’

beavatkozik: ’közbelép’ pl. rendőr

beleavatkozik: ’beleártja magát’

egyelőre: ’egy ideig, még, valameddig’

egyenlőre: ’egyformára, egyenletesre’

egyhangúan: ’monoton, unalmas módon’

egyhangúlag: ’ellenszavazat nélkül’

egyházfi: ’sekrestyés, világi alkalmazott’

egyházfő: ’főpap’

egykori: ’hajdani, valamikori’

egykorú: ’valamivel, valakivel azonos korú’

elfogult: ’részrehajló’

elfogódott: ’megilletődött’

emlékezik (vál.): ’megemlékezik vmiről, vkiről

emlékszik (köznapibb): pl. ’nem emlékszem’

érem: pl. arany-, ezüst-, bronz-, emlék-

érme: pl. pénz-, telefon-, tízforintos érme

értetlen: ’aki nem képes megérteni, felfogni’

érthetetlen: ’amit nem lehet megérteni’

fáradság: ’fáradozás, fárasztó munka’

fáradtság: ’fáradt állapot’

felszólalás: ’hozzászólás’

felszólamlás: ’panasz, reklamáció’

hasonlít: ’hasonlóság áll fenn köztük’

hasonít: ’hasonlóvá tesz’ (pl. egy hangot)

helység: ’lakott település’

helyiség: ’épületen belüli zárt tér’

helyt ad: ’figyelembe vesz, elfogad’

helyet ad: (konkrét) ’átengedi a helyét’

hívek: ’hű, ragaszkodó követői vkinek, vminek’

hívők: ’akik hisznek egy vallás igazságaiban’

hosszan: ’sokáig’

hosszasan: ’hoszadalmasan, túl sokáig’

ijedség: ’megijedés, ijedelem’ (helyzet)

ijedtség: ’ijedt állapot’

illeték: ’hivatalos eljárásért fizetendő summa’

illetmény: ’fizetés’ (ami megillet)

íztelen: ’nem ízesített’

ízetlen: ’a jó ízlés ellen való’ pl. tréfa

izzadság: ’veríték’

izzadtság: ’izzadt állapot’

lélektelen: ’gépies, érdeklődés nélkül végzett’

lelketlen: ’szívtelen, embertelen’

magános: ’magában, a többitől külön álló’

magányos: ’elhagyatott, társtalan’

sarkal: pl. cipőt

sarkall: ’ösztönöz’

serken: ’ébred’ (felserken)

serked: ’kinő, ütközik’ (szakáll, bajusz)

számít: valamire (előnyös dologra)

számol: valamivel (kellemetlen dologgal)

szível: ’szeret, kedvel’

(meg)szívlel: ’megfogad’ (tanácsot)

tanulság: ’okulás valamiből’

tanúság: ’tanúbizonyság, bizonyító erő’

tároló: (’edény’)

tározó: ’víztározó, tó, medence’

törvényhozás: ’törvényalkotás’

törvénykezés: ’bíráskodás, ítélkezés’

túros: ’sebes’ (túr = seb)

túrós: ’túróval ellátott’

Idegen szavak esetében:

adaptál: ’átdolgoz, átigazít’ pl. egy művet

adoptál: ’örökbe fogad’

akció: 1. ’cselekvés(sorozat)’; 2. ’leárazás’

aukció: ’árverés’

datál: ’keltez’

dotál: ’fizet, díjaz, javadalmaz’

komplexum: pl. (épület)együttes

komplexus: (pszich.) pl. kisebbségi ~

krigli: ’(sörös)korsó’

kripli: ’beteges, nyomorék’

nótárius: ’jegyző’

Notórius: ’megrögzött, javíthatatlan’

ökonómikus: ’gazdaságos, takarékos’

ökumenikus: ’egyetemes’, pl. istentisztelet

palántál: ’ültet’ (paprikát ~)

(el)parentál: ’halottnak hisz,  elsirat’

sommás: ’összegző, lényeges’ vélemény 

summás: ’mezőgazdasági idénymunkás’