Skip navigation

Tesztkérdések - Nyelvhasználati kérdések

Feladatok

Kérdés

1. Mit jelent az alkalmasint kifejezés?

Válaszok

A ha alkalom adódik

B talán

C néhol

D valamilyen módon

Visszajelzés

Kérdés

2. Melyik nem tartozik Grice maximái közé?

Válaszok

B homlokzat

C relevancia

D minőség

Visszajelzés

Kérdés

3. Hogyan írjuk helyesen?

Válaszok

A házifeladat-írás

B házi feladat írás

C házi-feladatírás

D házifeladatírás

Visszajelzés

Kérdés

4. A következők közül melyik nem a magyar nyelv részleges központja?

Válaszok

A Kárpátalja

B Felvidék

C Dél-Dunántúl

D Erdély

Visszajelzés

Kérdés

5. Mit nevezünk nyelvi babonának?

Válaszok

A helyesírási téveszme

B helytelen szokások gyűjteménye

C nyelvhelyességgel kapcsolatos álszabály

D nyelvjárási jelenségek egy csoportja

Visszajelzés

Kérdés

6. Melyik nem a helyesírásunk egyik alapelve?

Válaszok

A egyszerűsítés

B nyelvhelyesség

C kiejtés

D hagyomány

Visszajelzés

Kérdés

7. Hogyan írjuk helyesen?

Válaszok

A mende-monda

B mendemonda

C mende monda

D mende–monda 

Visszajelzés

Kérdés

8. Az alábbi esetek közül mikor használunk nagykötőjelet?

Válaszok

A mozgószabály esetén

B szótagszabály alkalmazásakor

C tól-ig viszony kifejezésénél

D a kétezer feletti számnevek tagolásánál

Visszajelzés

Kérdés

9. Hogyan rövidítjük pénznemünket?

Visszajelzés

Kérdés

10. Hova kerülnek a hivatalos levél esetében a feladó adatai?

Válaszok

A bal felső sarokba

B jobb felső sarokba

C középre

D bal alsó sarokba

Visszajelzés

Kérdés

11. Mit jelent a válenda kifejezés?

Válaszok

A vállfa

B érték

C heverő

D szekrény

Visszajelzés

Kérdés

12. Melyik nyelvjárási régió nem Románia területén található?

Válaszok

A mezőségi

B székely

C palóc

D moldvai

Visszajelzés

Kérdés

13. Mire vonatkozik a mennyiség maximája?

Válaszok

A informativitás

B hazugság

C kétértelműség

D pongyolaság

Visszajelzés

Kérdés

14. Hogyan választjuk el a következő szót?

Válaszok

A Sha-kes-pe-a-re

B Shakes-peare

C Shak-es-pea-re

D Shake-spe-are

Visszajelzés

Kérdés

15. Melyik szó fejezi ki az ’egyetemes’ jelentést?

Válaszok

A ökonómikus

B ökumenikus

C ökoszisztematikus

D ökologikus

Visszajelzés