Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

Bartha Csilla 2002. Nyelvi hátrány és iskola. In: Iskolakultúra. 6–7. szám. 84–93.

Jakab István 1993. Szlovák hatás és a többi. Nyelvünk területi változatainak s társadalmi használatuknak kérdései és kérdőjelei. In: Kontra Miklós – Saly Noémi (szerk.) 1998. Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Budapest: Osiris Kiadó. 25–33.

Kenesei István 2012. A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kiss Jenő 1998. Az anyanyelvoktatás, a nyelvjárások és a nyelvjárási hátterű iskolások. In: Magyar Nyelvőr 123. 373–381.

Kiss Jenő 2002. Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kiss Jenő 2006. Nyelvjárások, regionális nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc (szerk.) 2006. Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 517–549.

Kontra Miklós – Saly Noémi (szerk.) 1998. Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Budapest: Osiris Kiadó.

Kontra Miklós 2006. A határon túli nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc (szerk.) 2006. Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 549–577.

Nádor Oorsolya 2008. A magyar mint kisebbségi anyanyelv. Nyelvi jogok és nyelvhasználat. In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.) 2008. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest: Gondolat Kiadó – MTA KI. 398–404.

Péntek János 2005. Péntek János levele Balázs Gézának. A teljes szöveget lásd Szabó T. Attila Nyelvi Intézet honlapján: http://www.sztanyi.ro/tevDetailed9098.html?year=aktual

Réger Zita 2002. Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Budapest: Soros Alapítvány – MTA Nyelvtudományi Intézet.

Sándor Klára 1995. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. In: Kontra Miklós – Saly Noémi (szerk.) 1998. Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Budapest: Osiris Kiadó. 368–394.

Sándor Klára 2014. Határtalan nyelv. Budapest: Szak Kiadó.

Szilágyi N. Sándor 2002. A magyar nyelv a Magyarországgal szomszédos országokban.  mta.hu/fileadmin/I_osztaly/eloadastar/Szilagyi_mnyk.rtf

Termini Kutatóhálózat: http://ht.nytud.hu/

Wardhaugh, R. 2005. Szociolingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

Internetes olvasnivaló

A hanganyagok forrása:

http://eletmod.transindex.ro/?cikk=16223

A képek forrása:

http://anyanyelvapolo.hu/

Kárpát-medencei Magyar Kutatási Adatbázis:

http://gis.geox.hu/nkfp/dolgok/terkeptar/ENK_magyar.jpg