Skip navigation

2. A magyar nyelv határon túli nyelvváltozatai

A fejezet eddigi részeiben főként a magyarországi nyelvváltozatokkal foglalkoztunk, a következőkben a környező országokban beszélt magyar nyelvváltozatokról lesz szó.

A Kárpát-medencében összesen, kerekítve 10 460 000 ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek a 2011-es népszámlálás eredményei szerint, természetesen ez a szám nem egyezik meg azzal, hogy hányan beszélnek magyarul, de mégis fontos mutató. A következő táblázat az adatokat az egyes országokra lebontva mutatja.

Magyarország

8 314 029

Románia

1 238 000

Szlovákia

459 000

Szerbia

254 000

Ukrajna

141 000

Ausztria

37 000

Horvátország

14 000

Szlovénia

4000

Összesen

10 461 029

Magyar nemzetiségűek száma a KSH 2011-es adatai alapján

A következő térképen a magyar nemzetiségűek földrajzi elhelyezkedését láthatjuk. Romániában főként Erdély, Szlovákiában Felvidék, Szerbiában Vajdaság és Ukrajnában Kárpátalja területén élnek magyarok.