Skip navigation

4. Számok írása és a keltezés – néhány fontos tudnivaló

  • Kettőezerig a tőszámneveket egybeírjuk (tehát rájuk nem érvényes a szótagszámlálás szabálya): ezernyolcszáznegyvennyolc.
  • Kétezer felett csak az ezreseket, milliósokat kell egybeírni: ötezer, tizenötmillió, hatmilliárd.
  • Kettőezren felül az összetett tőszámneveket – hátulról hármas számcsoport szerint tagolva – kötőjellel írjuk: kétezer-tíz, húszezer-ötszáztizenkettő.
  • Sorszámnevek után megtartjuk a pontot, akkor is, ha toldalékot kapcsolunk hozzá: 5.-be jár, a Sás utca 15.-ben lakik, 3.-nak futott be.
  • A dátum leírásakor pontot teszünk az év, hónap, nap után: 1526. VIII. 29., 1939. IX. 1.
  • Az évet, napot jelölő számjegyekhez a toldalék ilyenkor pont nélkül kapcsolódik: az 1970-es tiszai árvíz, 1848. március 15-én, 1956. október 23-án, 1989. december végén
  • Az évszám után nem teszünk pontot, ha az a következő szóval birtokviszonyt alkot: 1941 telén, 1917 októberében, 1989 decemberének végén; vagy ha az évszámot névutó, illetve névutóból képzett melléknév követi: 2015 előtti időszak, 2015 után, 2010 és 2012 között.
  • Ha a napok sorszáma szerepel névutós szerkezetben, akkor már kitesszük a pontot: 2015. február 20. óta (vagy február 20-a óta), december 1. és 31. között (de dec. 1-je és 31-e között).
  • Hónap, kötet, évfolyam számának írásakor a per-jel után nem teszünk pontot: V/6-án, II/24., X/8. szám.