Skip navigation

2.4. A határtalanítás programja

A határtalanítás célja, hogy az újonnan készülő vagy átdolgozott magyarországi nyelvészeti kiadványokban (például értelmező szótár, helyesírási szótár) megjelenjenek a magyar nyelv határon túli változatai is. A kiadványok ne a magyarországi magyar nyelvvel foglalkozzanak, hanem az egyetemes magyar nyelvvel, amely a magyarországi magyar nyelvváltozatokon kívül magába foglalja a határon túli magyar beszélőközösségek által beszélt nyelvváltozatokat is. A cél érdekében 2001-től határon túli kutatóműhelyek alakultak, amelyek azóta együtt dolgoznak Termini Kutatóhálózat néven. Tagjai: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet (Kolozsvár), Gramma Nyelvi Iroda (Dunaszerdahely), Hodinka Antal Intézet (Beregszász), Imre Samu Nyelvi Intézet (Alsóőr), Verbi Nyelvi Kutatóműhely (Szabadka). Ezen kívül muravidéki, horvátországi és magyarországi kutatók vesznek részt a programban.

A határtalanítás jelentősége abban áll, hogy eredményei hasznosíthatók az oktatásban, nyelvi ismeretterjesztésben és a nyelvtervezésben, jelentős szerepük lehet a határon túli magyarok nyelvi önbizalmának megerősítésében. Hangsúlyozza, hogy az olyan magyar nyelv, amely kontaktusjelenségeket is tartalmaz, az érintett közösségen belül ugyanolyan hatékony eszköze a kommunikációnak, mint az, amely ezektől mentesebb. Nem stigmatizálja a határon túli nyelvváltozatok sajátos elemeit, legitimálja azokat, tehát elismeri őket.

A Termini Kutatóhálózat létrehozott egy olyan online szótárt, melyben azokat a magyarországitól eltérő, idegen eredetű szavakat gyűjtik össze, amelyeket a Kárpát-medencében élő kisebbségi magyar közösségek használnak. A ht (határon túli) szótár a következő honlapon érhető el: http://ht.nytud.hu