Skip navigation

II. Beszédtechnika a gyakorlatban, hangsúlyozási alapismeretek

Beszédünkkel befolyásoljuk környezetünket, alakítjuk saját világunkat, megszólalásunk tükrözi és formálja is saját személyiségünket. Azok, akik beszédüket, kommunikációjukat tudatosabban szervezik, fejlesztik, nagyobb hatást gyakorolhatnak nemcsak környezetükre, hanem saját életükre is. A hatásos beszéd tanulása két részből tevődik össze: az egyik a beszéd technikai oldala, a megszólalás, a kiejtés beszédtechnikai megalapozása, a másik a szavak mögött húzódó gondolatok, illetve annak megfelelő formába öntése: kinek mit mikor és hogyan mondhatunk. Ez a fejezet a beszéd technikai megalapozásának összetett gyakorlatait lépésről lépésre építi fel; kiemeli azokat az elemeket, amelyek szükségesek beszédünk tudatos szervezéséhez, annak érdekében, hogy a hallgató megértését minél jobban elősegítsük. Ugyanazt a szót vagy mondatot – olykor egész szöveget – különböző érzelmi töltéssel lehet kifejezni. A nyelvi megformálásban, a mondanivaló mögött – vagy inkább abban – mindig jelen vagyunk mi magunk is. Jól (érthetően, világosan) és helyesen (az elvárt nyelvi közeghez illeszkedően, a szakmai nyelvezet pontos ismeretében) felolvasni, előadni, beszélni nagyon nehéz, de sok gyakorlással megtanulható.