Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

AkH.: A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás, 12. lenyomat. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.) 1999. Magyar helyesírási nagyszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fábián Pál – Hőnyi Ede – Földi Ervin 2003.  A földrajzi nevek helyesírása. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fercsik Erzsébet 2000. Helyesírási kalauz. Budapest: Krónika Nova Kiadó.

Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kniezsa István 1952. Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Nyelvészet Tanulmányok 2. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kniezsa István 1959. A magyar helyesírás története (második, javított kiadás). Budapest: Tankönyvkiadó.

Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila (szerk.) 2005. Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó.

Lengyel Zsolt 1999. Az írás. Kezdet – folyamat – végpont. Az írástanulás pszicholingvisztikai alapjai. Budapest: Corvina Kiadó.