Skip navigation

Záró kérdéssor

Kérdések

1. Nézzen utána a szakirodalomban a hiperkorrekció jelenségének! Mely hangtörvényeket (ld. az első leckében) nem enged ilyenkor a nyelvhasználó érvényesülni?

2. A mondatok mely részei kapnak hangsúlyt értelmező olvasáskor, és melyek maradnak hangsúlytalanok?

3. A szóbeli kommunikáció jellemzői című fejezetben és a levelezési ismeretek kapcsán is olvashatott Grice maximáiról. Nézzen utána, hogy Leech mivel egészítette ki ezt az elméletet!

4. Várhatóan 2015 szeptemberében jelenik meg a Magyar Helyesírás Szabályainak 12. kiadása. Nézzen utána, milyen változásokra számíthatunk! Vitassák meg az új helyesírási szabályzatot! Indokoltnak tartják a változtatásokat? Önökogyan reformálnák meg helyesírásunkat?

5. A szakirodalom segítségével (Herbszt Mária: Tanári beszédmagatartás. Szeged, 2010. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó) válaszolja meg a következő kérdéseket: mit jelent a KVV-ciklus? Hogyan illeszkedik ez a szomszédsági párokról tanultakhoz?

6. A Kommunikáció az osztályteremben című fejezet és a szakirodalomban olvasottak segítségével foglalja össze néhány mondatban, milyen a hatékony tanári kommunikáció!

7. Sokszor hallhatjuk a következő mondatot: „a magyar nyelv romlik”. Ön szerint mire utalhatnak, amikor ezt mondják? Hogyan reagálna erre a kijelentésre? 

8. Mit gondol a magyar nyelvbe beszivárgó idegen szavak magyarításáról? Mindent le lehet fordítani, illetve mindent le kell fordítani?

9. Gyűjtsön össze olyan nyelvi babonákat, melyeket a tanáraitól hallott általános- és középiskolában!

10. A releváns szakirodalmak segítségével beszéljék meg, hogyan tudnának segíteni a beilleszkedésben az egyes nyelvi hátránnyal rendelkező gyermekeknek (nyelvjárást beszélők, kisebbségi helyzetben élők, siketek) az iskolában, a tanórákon!