Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivalók

A X. kerületi logopédiai tagozat 2003. Beszédtechnika/Hangfejlesztés. Módszertani segédkönyv. Kőbányai Média és Kulturális KHT.

Aczél Petra – Bencze Lóránt 2001. Mikor, miért, kinek, hogyan. Hatékonyság a nyelvi kommunikációban. Budapest, Corvinus.

Deme László 1978. A beszéd és a nyelv. Budapest: Tankönyvkiadó.

Fábián Zsuzsa 2005. A hatásos beszéd mestersége. Beszédtechnikai gyakorlat- és szöveggyűjtemény. Eger: Grafotip Kft.

Gósy Mária 2008. A szövegértő olvasás. Anyanyelv-pedagógia 1. évf. 1. szám.

Péchy Blanka 1983. Beszélni nehéz. Budapest: Tankönyvkiadó.

Szakács Béla – Kerekes Barnabás 2005. Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versenyéhez. Budapest: Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány.

Thoroczkay Miklósné 2007. A beszéd építőelemei. Százharmincegy feladatlap. Budapest: Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány.