Skip navigation

2.2. Igekötős szavak

Az igekötős szavak helyes írásmódját már az általános iskolában megismertük; itt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ha egy ige előtt ugyanaz az igekötő ismétlődik, akkor közéjük kötőjelet teszünk (ki-kinéz, be-bejár, meg-megáll), az ellentétes értelmű igekötőket viszont az igétől külön írjuk, az igekötők között itt is kötőjel van (le-fel rohangál, ki-be mászkál, ide-oda pillantgat). Arra is figyeljünk, hogy némelyik szó igekötő is, határozószó is lehet, ezt a kétféle helyesírás is jelzi: odamegy az anyjához; oda megy, nem pedig ide.