Skip navigation

Ellenőrző feladatok

Kérdés

1. Mi a különbség a beszédhang és a fonéma között?
2. Melyek a hangképző szervek? Ismertesse működésüket!
3. Milyen alapvető mozzanatban tér el egymástól a magán- és mássalhangzók képzése?
4. Hogyan vesz részt a hangképzésben a nyelv?
5. Milyen beszélőszervek vesznek részt a mássalhangzók képzésében?
6. Mi a különbség a részleges és teljes hasonulás között?
7. Jellemezzük a tanult szempontok alapján a következő hangokat: a, ü, k, n, sz, i, ő, d, m, c
8. Mit nevezünk a hangképzésben zárnak, illetőleg résnek?
9. Mit nevezünk hiátusnak?

Feladat

Helyezze el a magyar nyelv hangjait az alábbi táblázatokban!

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j = ly, k, l, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs

Magánhangzók

Magas magánhangzók

Mély magánhangzók

Széles ajaknyílással képzettek

Ajakkerekítéssel képzettek

Széles ajaknyílással képzettek

Ajakkerekítéssel képzettek

Rövidek

Hosszúak

Rövidek

Hosszúak

Rövidek

Hosszúak

Rövidek

Hosszúak

Felső nyelvállásúak

 

 

Középső nyelvállásúak

 

 

 

Alsó nyelvállásúak

 

 

 

 

 

Mássalhangzók

Ajakhangok

Foghangok

Ínyhangok

Gégehang

Zöngés

Zöngétlen

Zöngés

Zöngétlen

Zöngés

Zöngétlen

Zöngés

Zöngétlen

Zárhangok

 

 

Orrhangok

 

 

 

 

 

Réshangok

, ,

,

 

 

Zár-rés hangok

 

 

,

,

 

 

Pergő hang

 

 

 

 

 

 

 

Enable JavaScript