Skip navigation

Irodalomjegyzék

Olvasnivaló

Antalné Szabó Ágnes 2006. A tanári beszéd empirikus kutatások tükrében. Budapest: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 226. szám.

Antalné Szabó Ágnes 2009. A tanári instrukciók grammatikája. In: Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.) 2009. Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Budapest: Tinta Kiadó. 322–331.

Buda Béla 1997. Kommunikáció az osztályteremben. In: Mészáros Aranka (szerk.) 1997. Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 13–22.

Dálnokiné Pécsi Klára 2001. Az iskola belső világa – Kommunikáció. Új Pedagógiai Szemle. 7–8. szám

Falus Iván 1998. Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Herbszt Mária 2010. Tanári beszédmagatartás. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.

H. Varga Gyula 1999. A tanárok nyelvi és kommunikációs kultúrája. Budapest: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. szám. 210–224.

Szitó Imre 1987.  Kommunikáció az iskolában. Iskolapszichológia Füzetek. 7. szám.

Tóth László 1997. Nem verbális kommunikáció a tanteremben. In: Balogh László – Tóth László (szerk.) 1997. Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 54–64.

Vass László 1999. Adalékok a társas érintkezés és a diskurzusok vizsgálatához. In: Galgóczi László (szerk.) 1999. Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Szeged: Juhász Gyula Főiskolai Kiadó. 205–220.