Skip navigation

Tesztkérdések - Beszédképzés, beszédtechnika

Feladatok

Kérdés

1. A hangtannak az az ága, amely a hangok fizikai és fiziológiai tulajdonságait vizsgálja, a…

Válaszok

A fonotaktika

B fonológia

C fonetika

D fonográfia

Visszajelzés

Kérdés

2. A nyelv mely állásával hozunk létre magas magánhangzót?

Válaszok

A fölső

B elülső

C alsó

D hátsó

Visszajelzés

Kérdés

3. Mely mássalhangzó-törvény figyelhető meg a színpad szó kimondásakor?

Válaszok

A összeolvadás

B mássalhangzó kiesés

C rövidülés

D részleges hasonulás

Visszajelzés

Kérdés

4. Hová esik magyar nyelvben az egyes szavak hangsúlya?

Válaszok

A Mindig az első szótagra.

B A szótő utolsó szótagjára.

C A legmélyebb magánhangzót tartalmazó szótagra.

D A zárhangokkal kezdődő szótagokra.

Visszajelzés

Kérdés

5. Mely tulajdonságnak nincs a magyar nyelvben minősítő szerepe a mássalhangzóknál?

Válaszok

A a hangszalagok rezgése

B a képzés helye

C a képzés módja

D a kifújt levegő mennyisége

Visszajelzés

Kérdés

6. Mely beszédtulajdonságunkat határozza meg az adott idő alatt a két hangszalag között kiengedett levegő mennyisége?

Válaszok

A hangszín

B hangmagasság

C hangerő

D beszédtempó

Visszajelzés

Kérdés

7. Melyik jellel jelöljük a hosszú szünetet?

Visszajelzés

Kérdés

8. Mely mondatrészt nem hangsúlyozzuk felolvasáskor?

Válaszok

A a kérdő névmást

B a kötőszót

C a tagadószót

D a számnevet

Visszajelzés

Feladatok

Olvassa el az állításokat, majd döntse el igazak vagy hamisak!

Kérdés 1

9. A magyar nyelvre nem jellemzőek a befelé szívott levegővel képzett hangok.

Kérdés 2

10. A magyar nyelvben a magánhangzó-harmónia törvénye miatt nincsenek vegyes hangrendű szavak.

Kérdés 3

11. Szótagmag csak magánhangzó lehet.

Kérdés 4

12. A hiátustörvény több egymás mellé kerülő magánhangzónál lép működésbe.

Kérdés 5

13. A hangmagasságot a hangszalagok rezgésének gyorsasága határozza meg.

Kérdés 6

14. A magyar felszólító mondat emelkedő hanglejtésű.

Kérdés 7

15. Minél gyorsabban olvas el egy tanuló egy szöveget, annál jobb olvasónak tekinthetjük.